Een juridisch geschil kan veel geld kosten, zeker als het lang aansleept. Het helpt jammer genoeg ook niet dat je gelijk haalt bij de rechter. Elke partij betaalt immers in principe zijn advocaat. Hoe kan je jezelf hiertegen beschermen?

De rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat je kosten gedekt worden wanneer je in een geschil betrokken raakt dat via de rechtbank wordt opgelost. Ook het vergoeden van de  kost van een bemiddelaar kan worden voorzien.

De meeste mensen kennen deze verzekering omdat ze vaak gekoppeld is aan een autoverzekering. Maar je kan ook een algemene rechtsbijstandspolis afsluiten. In die algemene polissen zijn de verzekerde waarborgen vaak uitgebreider en de plafonds hoger.

Waarom een aparte polis?

In een persbericht haalt onze minister van justitie Koen Geens aan dat veel mensen met problemen niet naar een advocaat durven stappen omdat ze denken dat ze die niet zullen kunnen betalen. Hij wil daar verandering in brengen en de rechtsbijstandsverzekering promoten door ze fiscaal aftrekbaar te maken.

Deze verzekering moet de drempel naar de advocaat verlagen. Mensen uit de middenklasse die niet aan aanmerking komen voor een pro-Deoadvocaat, maar toch niet over voldoende financiële middelen beschikken om procedures te betalen, zijn bij deze verzekering zeker gebaat, aldus verder de minister.

Fiscaal aftrekbaar

De rechtsbijstandsverzekering zal niet verplicht worden. Belangrijk is ook dat de verzekerde altijd vrij zij advocaat kan kiezen. Het is dus niet de verzekeraar die een advocaat aanduidt.

In de polis moet ook worden vastgelegd welke risico’s gedekt zijn. Echtscheidingen en bouwgeschillen, die veel voorkomen, zullen in elk geval in de dekking zitten.

De premies van het nieuw type rechtsbijstandsverzekering zullen, zodra de wet er is, recht geven op een belastingvermindering van 40% tot maximaal 300 euro aan premies. Het concreet voordeel is dus 120 euro op een premie die jaarlijks zo ongeveer 470 euro bedraagt.

Kritische geluiden

Er zijn wel kritische geluiden te horen over de nieuwe regeling. Onder meer door Test Aankoop. Volgens de consumentenorganisatie is het voorontwerp van de nieuwe wet vooral gemaakt op maat van verzekeraars en niet voor mensen die moeilijk toegang hebben tot justitie.

Om aftrekbaarheid te genieten, voorziet het ontwerp van de wet in een aantal voorwaarden waaraan de verzekering moet voldoen. Zo moeten de bedragen waarvoor men verzekerd is, voor een geschil rond een echtscheiding of wettelijke samenwoning minstens 3.375 euro per verzekerde persoon bedragen.

Ook dit maakt voorwerp uit van kritiek, omdat de meeste verzekeringen hun waarborg wellicht zullen beperken tot dat bedrag. Advocaten wijzen erop dat dit tot problemen zal lijden waarbij verzekeringsmaatschappijen de tarieven ‘dicteren’ en de dienstverlening navenant zal zijn indien de verzekerde bedragen niet volstaan.

Er zal ook een wachttermijn gelden tussen het afsluiten van de verzekering en het ogenblik van waarop je er een beroep op kunt doen. Voor echtscheidingen bijvoorbeeld wordt die gesteld op drie jaar.

Kijk dus goed de kleine lettertjes na als je een aparte rechtsbijstandsverzekering afsluit. Doe dit nogmaals eens je er effectief beroep op wil doen en bekijk de te verwachten kostprijs vooraf met je advocaat. Zo zal geen van beiden achteraf voor onaangename verrassingen komen te staan.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be