Het Vlaams Huurdecreet werd op 18 mei 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering en treedt op 1 januari 2019 in werking. Een aantal van de nieuwe bepalingen zullen meer bescherming bieden aan gehuwde of wettelijk samenwonende partners.

Op welke overeenkomsten?

De nieuwe wet is niet automatisch van toepassing op huurovereenkomsten die reeds lopen. Enkel overeenkomsten afgesloten na 1 januari 2019 vallen hieronder. Indien de verhuurder akkoord is kan de lopende huurovereenkomst uiteraard worden aangepast.

De Vlaamse wetgeving is dwingend en zal voorrang krijgen op de gewone regels uit ons Burgerlijk Wetboek. Partijen kunnen er in hun overeenkomst niet van afwijken. Een huurder zal dus niet onder druk een contract kunnen tekenen dat niet in overeenstemming is met de nieuwe wet. De wet is automatisch van toepassing.

Wat verandert er?

Een heleboel. Ik spits me hier toe op de wijzigingen die van belang kunnen zijn voor wie samen woont of geconfronteerd wordt met een relatiebreuk. Stel je trekt in bij je partner die een woning of appartement huurt. Tot nu werd je daardoor niet automatisch mee huurder en kreeg je dus ook geen rechten als huurder. Met de nieuwe wet wordt de echtgenoot of wettelijke samenwoner automatisch mee huurder.

Opgelet, daarmee neem je dan ook de plichten van een huurder aan. Je wordt dus mee verantwoordelijk voor de betaling van de huur. Je kan uiteraard niet worden aangesproken voor zaken die zich voordeden vooraleer je introk. Als er al een achterstand was in de betaling van de huur bijvoorbeeld.

Als eerste huurder ben je verplicht om de gegevens van de partner waar de wettelijk mee samenwoont of mee gehuwd bent, te bezorgen aan de verhuurder.

Meer opzegmogelijkheden

Als de relatie met je partner niet lukt en je gaat uit elkaar dan kun je in bepaalde gevallen de lopende huurovereenkomst makkelijker opzeggen.

Tot nu toe kon je een overeenkomst van korte duur, dit is een overeenkomst tot maximaal drie jaar, tussentijds niet opzeggen. Voor overeenkomsten afgesloten na 1 januari e.k. zal je als huurder ook dergelijke overeenkomst kunnen opzeggen mits het naleven van een opzegtermijn van drie maand.

In dat geval zal dan wel een vergoeding verschuldigd zijn aan de verhuurder. Het bedrag daarvan is afhankelijk van het ogenblik waarop de overeenkomst een einde kent.

Wat als jij of je partner wil blijven wonen?

Als het huwelijk of de wettelijke samenwoning eindigt, dan bepalen de huurders onderling wie de huurovereenkomst voortzet. De huurders dienen de gegevens van de echtgenoot of wettelijke samenwoner die de huurovereenkomst voortzet en het tijdstip daarvan onmiddellijk mee te delen aan de verhuurder.

Het akkoord van de verhuurder met deze wijziging is dus niet langer nodig.

Als de huurders geen overeenstemming bereiken, bepaalt de rechter op verzoek van een van hen wie de huurovereenkomst kan voortzetten en het tijdstip waarop de andere echtgenoot of wettelijke samenwoner geen huurder meer is.

Voor wie bij aanvang samen een huurovereenkomst ondertekende en één van hen verlaat daarna de woning, dan kan deze nog voor een duur van maximaal zes maand mee worden aangesproken voor de betaling van de huurprijs. Onder de oude wet kon men als voormalig medehuurder in principe voor de volledige verdere duur van de huurovereenkomst worden aangesproken voor de betaling van de huur.

Wat bij feitelijke samenwoning?

Als je niet gehuwd of wettelijk samenwonend bent, kan de bestaande huurder samen met de nieuwe partner aan de verhuurder vragen ermee in te stemmen dat zij samen huurder worden.
Als de verhuurder daar niet binnen de drie maanden mee heeft ingestemd, kan je de rechter vragen om te bepalen dat je partner vanaf de uitspraak mee huurder wordt. De rechter kan deze vraag enkel in een aantal welbepaalde gevallen afwijzen.

 

Heb je tips voor een volgende blog? Heb je vragen na het lezen van dit bericht? Laat het weten!

Neem contact op via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be/contact.

Eveline Van Hoecke – Familierecht advocaat & erkend bemiddelaar in familiale zaken
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be