Te bespreken punten bij een overeenkomst over kinderen :

1. Ouderlijk gezag

o Gezamenlijk ouderlijk gezag, wat houdt dat in?
o Beslissing omtrent de schoolkeuze
o Beslissing omtrent levensbeschouwelijke keuze
o Beslissing omtrent vrijetijdsbesteding
o Beslissing omtrent de studiekeuze
o Beslissing omtrent een reis naar het buitenland
o Beslissingen bij hoogdringendheid
o Worden er afspraken gemaakt omtrent het zakgeld, gebruik gsm, social media, edm?

2. Op welke wijze beantwoordt de overeenkomst aan het belang van de kinderen (art. 1288 Ger.Wb)?

o Hoe werden de kinderen in de regeling betrokken?
o Met welke factoren m.b.t. de kinderen werd bij de regeling rekening gehouden? (dagelijkse routine, ontwikkeling, gezondheid, specifieke omstandigheden, andere kinderen, …)

3. Verblijf en inschrijving van de kinderen

o Bij welke ouder wordt het kind ingeschreven?
o Hoe ziet de verblijfsregeling er uit tijdens de schoolweken en tijdens de schoolvakanties? Specifieke regelingen voor de feestdagen, verjaardagen, moeder- en vaderdag? (uur van de wissel, pare/onpare weken, pare/onpare jaren)
o Wordt er een belmoment voorzien?
o Wordt deze regeling aangepast naarmate het kind ouder wordt?
o Wordt er bij gelijk verdeeld verblijf geopteerd voor een fiscaal co-ouderschap?

4. Financiële regeling kinderen

o Aan wie komt de kinderbijslag toe?
o Aan wie komt het fiscaal voordeel toe?
o Wordt er gewerkt met een kindrekening? Hoe wordt deze gespijsd en wat is de bijdrage van elk van de ouders op deze rekening? Wat mag daarmee worden betaald? Tot welk bedrag mag elke ouder alleen daarmee een uitgave doen en vanaf welk bedrag is het akkoord van de andere ouder noodzakelijk?
o Is er een onderhoudsbijdrage? Op basis van welke parameters is de bijdrage berekend? Wat dient er allemaal met het onderhoudsgeld te worden betaald en welke kosten worden daarbuiten nog gedeeld? Formule van indexering
o Is er een aanpassing van de financiële regeling wanneer het kind 6, 12, en/of 18 jaar wordt?
o Hoe worden de te delen verblijfsoverstijgende en buitengewone kosten omschreven? Wie koopt de kleding? Wat met jassen en schoenen?
o Worden er afspraken gemaakt omtrent het zakgeld, gebruik gsm, social media, edm?
o Hoe worden deze kosten verrekend (wie betaalt, wanneer wordt er verrekend, wanneer en onder welke modaliteiten is een voorafgaand overleg en akkoord van de andere ouder noodzakelijk?
o Wat bij niet-betaling?

5. Algemeen

o Wordt de overeenkomst ter homologatie voorgelegd aan de familierechtbank?
o Wat bij nieuwe omstandigheden?
o Aanpak voor aanpassing van de overeenkomst
o Wat met de kosten voor de opmaak en/of homologatie van de overeenkomst?
o Zal de bemiddelaar de kinderen horen?

Deze pagina liever in pdf? Klik hier.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be