De Familierechtbank Gent lanceert vanaf 1 februari 2024 een pilootproject dat gericht is op het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor kinderen die betrokken zijn bij echtscheidingsprocedures. Dit innovatieve programma beoogt niet alleen het welzijn van de kinderen te waarborgen. Het wil ook een meer inclusieve, empathische benadering te introduceren in het gerechtelijk systeem voor familiezaken. Een cruciaal onderdeel van dit project is de specifieke opleiding van advocaten die deze rol van vertrouwenspersoon zullen vervullen.

Kinderen als stille getuigen

Echtscheidingen zijn vaak emotioneel beladen en complexe aangelegenheden, met kinderen als stille getuigen van de spanningen tussen hun ouders. In veel gevallen zijn de stemmen van kinderen ondervertegenwoordigd in juridische procedures, wat hun belangen en welzijn in gevaar kan brengen. Het pilootproject van de Familierechtbank Gent streeft ernaar deze lacune te dichten door kinderen een speciale vertegenwoordiger te geven: de vertrouwenspersoon.

De rol van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor kinderen in echtscheidingsprocedures speelt een cruciale rol bij het waarborgen van het welzijn van het kind. In plaats van enkel als getuige te fungeren, krijgt het kind nu een eigen stem. De vertrouwenspersoon zal luisteren naar de behoeften, zorgen en wensen van het kind en deze op een begrijpelijke manier overbrengen aan de rechtbank. Dit bevordert niet alleen een meer kindgerichte benadering van familiezaken, maar draagt ook bij aan het herstel van het vertrouwen van kinderen in het juridische proces.

Empathie in de rechtszaal

Een opvallend kenmerk van het pilootproject is de gerichte opleiding van advocaten die de rol van vertrouwenspersoon op zich nemen. Advocaten worden niet alleen opgeleid in juridische aspecten van familierecht, maar ook in psychologische en emotionele aspecten van kinderwelzijn. Deze holistische benadering stelt advocaten in staat om met empathie en begrip te handelen, zowel richting de ouders als naar het kind. Het doel is om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich gehoord voelen en waar hun belangen voorop staan.

Een nieuw hoofdstuk voor kinderen

Dit baanbrekende initiatief van de Familierechtbank Gent markeert een nieuw hoofdstuk voor kinderen die betrokken zijn bij echtscheidingsprocedures. Door een vertrouwenspersoon toe te voegen aan het proces, wordt niet alleen de juridische, maar ook de emotionele dimensie van de zaak erkend en aangepakt. Dit kan resulteren in betere langetermijnresultaten voor de betrokken kinderen, aangezien hun behoeften en welzijn nu centraal staan in het juridische proces.

Conclusie

Het pilootproject van de Familierechtbank Gent voor de aanstelling van een vertrouwenspersoon voor kinderen in echtscheidingsprocedures is een positieve stap in de richting van een meer empathisch en kindgericht gerechtelijk systeem. Door advocaten specifiek op te leiden voor deze rol, wordt de brug geslagen tussen juridische en emotionele aspecten van familierecht. Dit project heeft het potentieel om niet alleen het welzijn van kinderen te verbeteren, maar ook om een model te worden voor andere jurisdicties die streven naar een meer inclusieve en menselijke benadering van familierechtelijke procedures.

Bron : basistekst op 29.12.23 gegenereerd door ChatGPT 3.5

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be