Conflicten worden in 2019 niet meer aangepakt zoals dat pakweg 15 jaar terug gebeurde. Met winnaars en verliezers en advocaten die – uit eigen gewin – kwistig olie op het vuur gieten. Ik geef de aftrap voor het nieuw gerechtelijk jaar met een blog waarin ik uitleg waarom ik mijn werkvoorwaarden hieraan heb aangepast.

Afspraken maken

Goed samenwerken is afspraken maken. Ook tussen de bemiddelaar of de advocaat en de klant. Bij de eerste kennismaking met de klant leg ik uit hoe we te werk gaan. Hoe er wordt gerekend en wat er mag worden verwacht.

Zo weet je vooraf waar je aan toe bent.

Al deze afspraken staan vermeld in een samenwerkingsovereenkomst. Ik noem het wel degelijk een overeenkomst. Het is niet louter een opsomming van de kosten die worden aangerekend of de manier waarop er wordt gecommuniceerd, maar ook waar je aan toe bent en wat er van jou als klant verwacht wordt.

Werken als advocaat of bemiddelaar is veel meer dan het leveren van juridisch werk alleen. Tussen jou als klant en mezelf moet het ‘klikken’.

Wat betekent dit?

Ik luister vooreerst aandachtig naar je verhaal, je bezorgdheden en je specifieke wensen. In functie daarvan zal ik je advies verlenen. Nadat ik je op die manier heb uitgelegd wat je mogelijkheden zijn, wat de kansen zijn en de te verwachten kostprijs, is het uiteraard aan jou om te beslissen wat je doet.

Als advocaat-bemiddelaar ben ik wettelijk verplicht om je uit te leggen wat de mogelijkheden zijn om een conflict op te lossen buiten een procedure voor de rechtbank. Dit zal worden besproken ter gelegenheid van de eerste afspraak.

Ik zal je hierbij uitleggen dat er oplossingsgericht wordt gewerkt. Er wordt samen gezocht naar een oplossing die voor elke partij werkt om verdere escalatie of toekomstige discussies te vermijden. Er wordt niet ‘geprocedeerd om te procederen’.

Omgekeerd kan of zal ik je geen geval verplichten om (verder) stappen te ondernemen. Alles gebeurt steeds in samenspraak en overleg.

Twee richtingen

Dit principe geldt echter wel in de twee richtingen. Ook ikzelf zal enkel stappen ondernemen in je dossier indien ik die zelf aangewezen acht. Het is mogelijk dat, indien we niet op dezelfde lijn zitten, ik ertoe beslis om niet (verder) op te treden. Uiteraard zal dit nooit gebeuren op een moment waarop je niet meer de tijd hebt om een andere advocaat te raadplegen, bijvoorbeeld kort voor de zitting.

Van mijn klanten verwacht ik dat ze vertrouwen hebben in de ervaring die ik als advocaat heb opgedaan sedert 1996. Of als erkend familiaal bemiddelaar sinds 2017. Er moet een basisvertrouwen zijn in wat door mij wordt voorgesteld om wel of niet te doen, in de lijn die ik voorstel te volgen, in de houding of de tactiek die ik met je bespreek.

Als dit niet het geval is, dan ‘klikt’ het niet en sluiten we in alle vrede onze overeenkomst tot juridische dienstverlening terug af.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be