De kinderbijslag werd reeds hervormd en voorziet nu in een gelijk bedrag voor elk kind, ongeacht diens ‘orde’ binnen het gezin. De overheid voorziet nu mogelijks ook in een gelijkstelling van de belastingvrije som voor elk kind. Dit zal discussies tussen (scheidende) ouders verminderen.

Gelijkstelling kinderbijslag

Het Groeipakket is een nieuw kinderbijslagsysteem en gaat in vanaf 1 januari 2019. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin en zal van toepassing zijn op elk kind dat geboren wordt na 1 januari 2019.

Wat zit er in het Groeipakket?

Het Groeipakket bestaat voor elk kind uit een

  • startbedrag: éénmalig bedrag van 1.100 euro bij de geboorte of adoptie van een kind
  • basisbedrag: maandelijks 160 euro
  • schoolbonus: in augustus, afhankelijk van de leeftijd.

Elk kind straks ook gelijk voor de fiscus?

Wie vandaag één kind heeft, krijgt daarvoor een belastingvrije som van 1.550 euro. Dat bedrag stijgt telkens voor de volgende kinderen. Bij twee kinderen naar 3.980 euro, bij drie kinderen naar 8.920 euro en een gezin met vier kinderen krijgt een fiscale vrijstelling van 14.420 euro. Vanaf het vijfde kind komt er telkens 5.400 euro bij, of bijna 3.000 euro per kind meer dan voor een eerste kind.

Huidig systeem niet aangepast aan nieuwe gezinssituaties

Ook al voorziet ons fiscaal systeem al enige jaren in een regeling van een gedeeld fiscaal voordeel bij een gelijke verblijfsregeling (klik hier voor meer info), de huidige regeling leidt toch nog tot extra discussies bij echtscheidingen. Hoe meer kinderen men ‘op zijn naam’ kan inschrijven, hoe meer belastingvoordeel.

Dit zou nu kunnen veranderen. De Minister van Financiën wil dat de belastingvrije som voor elk kind gelijk wordt. Een exact bedrag voor de eengemaakte belastingvrije som is er nog niet, maar studies schatten het bedrag rond de 2.300 euro per kind.

Men hoopt deze aanpassing nog deze legislatuur (en dus voor de verkiezingen in 2019) door te voeren. Wij houden u op de hoogte.

Heb je vragen over dit bericht of heb je juridische problemen als ouder? Neem dan contact op voor een gesprek via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be