Stel een goede vriend is in nood en vraagt je om hem tijdelijk een som geld te lenen. Je wil dit doen maar je wil wel zeker zijn dat je de som nadien effectief terug krijgt. Je zet de afspraken uiteraard best op papier. Maar wat moet je doen om een geldige overeenkomst te maken, die later indien nodig kan worden afgedwongen via de rechtbank? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Maak een leningsovereenkomst

Een leningsovereenkomst moet in twee originele exemplaren worden opgemaakt. Bovendien moet elk van de partijen een origineel exemplaar ontvangen. Het is ook aangewezen om duidelijke afspraken te maken over de terugbetalingstermijn, de frequentie van de betalingen en de intrest die eventueel wordt aangerekend.

Maak een schuldbekentenis op

Als iemand een schuld aan je heeft, kan je hem ook een schuldbekentenis laten ondertekenen. Het is daarbij niet om het even hoe dat document wordt opgemaakt.

De wet geeft strikte vormvoorwaarden aan. Zo moet je schuldenaar de schuldbekentenis volledig met de hand schrijven en ondertekenen. Het volstaat dus niet dat jij zelf een document opmaakt en hem dat ter ondertekening voorlegt.

Minstens moet hij met de hand voor het bedrag dat hij verschuldigd is schrijven ‘goed voor of goedgekeurd voor’ waarbij het bedrag waarvoor hij de schuld erkent volledig in letters is geschreven.

Wat als het fout loopt?

Wat als je de gelden niet terug krijgt? Vraag eerst advies. Het is niet omdat je bij een advocaat te rade gaat dat een procedure moet worden opgestart. Je advocaat kan proberen om je voormalige ‘vriend’ een ingebrekestelling te sturen en kan ook trachten te bemiddelen of een minnelijke schikking te bekomen.

Pas als dit niet lukt, dien je een procedure op te starten. Maar ook dan is het aan te raden om je vooraf goed te informeren. Een vonnis van de rechter dat nadien niet uitvoerbaar blijkt te zijn omdat de schuldenaar onvermogend is, bezorgt je enkel nutteloze bijkomende kosten.

Gouden tip

Als je van plan bent om iemand geld uit te lenen, informeer je best vooraf. Het gebruiken van een model  vanop het internet is verleidelijk maar je advocaat kan de situatie het best inschatten en je tips geven die je veel geld kunnen besparen.

Bron (gedeeltelijk) : Moneytalk