Het Groeipakket is het nieuwe kinderbijslagsysteem dat ingaat vanaf 1 januari 2019. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.

Wat zit er in het Groeipakket?

Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat in Vlaanderen woont uit volgende zaken :

• Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.122 euro bij de geboorte of adoptie van een kind
• Basisbedrag: maandelijks bedrage van 163,20 euro voor elk kind
• Schoolbonus: jaarlijks bedrag in augustus, afhankelijk van de leeftijd en varieert tussen 20,40 en 61,20 euro.

Extra toelagen

Voor sommige kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, zijn een aantal extra toelagen voorzien. Dit heet de zorgtoeslag en kan worden toegekend aan wezen, aan pleegkinderen of aan kinderen met een bijzondere zorgnood.

Daarnaast is er de sociale toeslag voor gezinnen met een laag inkomen. Nieuw is ook de kinderopvangtoeslag voor wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen.

Voor kinderen van 3 of 4 jaar die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel is er de kleutertoeslag van 132,60 euro. Voorwaarde is wel dat de kinderen voldoende aanwezig zijn op school.

Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen ook rekenen op een schooltoeslag.

Wat verandert er voor de kinderen geboren vóór 1 januari 2019?

Voor kinderen geboren vóór 1 januari zal ook na die datum verder hetzelfde bedrag per maand worden toegekend zoals zij dit voordien ontvingen als kinderbijslag. Zij ontvangen dus niet het basisbedrag van 163,20 euro per kind. In sommige gevallen zal dit nadelig zijn, bijvoorbeeld als er maar één kind is. In andere gevallen zal dit voordeliger zijn. Bijvoorbeeld als er drie kinderen zijn want voor hen wordt nu per maand méér toegekend dan drie maal het nieuwe basisbedrag.

De extra toelagen kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag gelden onmiddellijk voor iedereen, ook voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019.

Elk kind geboren na 1 januari 2019 krijgt onmiddellijk het volledige Groeipakket.

In één gezin kunnen er dus zowel kinderen zijn die kinderbijslag ontvangen volgens het huidige systeem als kinderen die volledig het Groeipakket krijgen.

Wat bij scheiding?

Zijn je kinderen geboren voor 2019, dan verandert er niets zolang er geen wijziging is in de opvoedingssituatie. Bijvoorbeeld wanneer er een kind bijkomt in je gezin of in dat van je ex-partner.

Heb je kinderen geboren vanaf 2019 of is er iets gewijzigd in de opvoedingssituatie van je kinderen geboren voor 2019? Dan beslissen jij en je ex-partner samen op welke rekening de basisbedragen van het Groeipakket worden gestort. Zijn jullie het niet eens, dan kiest de jongste van jullie beiden. Je kunt hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank.

Ook voor de sociale toeslag verandert er niets als je nu al gescheiden bent. Had je voor 1 januari 2019 al recht op een sociale toeslag, dan blijf je vanaf 2019 de huidige bedragen ontvangen.

Voor echtscheidingen na 1 januari 2019 moet in de nieuwe regeling voor de sociale toeslag een onderscheid worden gemaakt naargelang de situatie.

In geval van gelijkmatig verdeelde huisvesting (50/50) wordt naar het inkomen van beide ouders apart gekeken. Om de gezinsgrootte te bepalen, tellen kinderen met gelijk verdeelde huisvesting volledig mee in het nieuw samengestelde gezin. Op basis van die combinatie ‘inkomen-gezinsgrootte’ wordt bekeken wie recht heeft op de sociale toeslag: beide ouders, één van beide of geen van beide ouders.

Hebben beide ouders recht op de sociale toeslag, dan ontvangt elk van hen de helft van het bedrag. Heeft slechts één ouder recht op de sociale toeslag, dan ontvangt die ouder de helft van het bedrag van de sociale toeslag. Hiervoor kunnen ouders (elk) een apart rekeningnummer opgeven. De sociale toeslag moet immers terechtkomen in het gezin waarin de draagkracht laag is.

In geval van niet gelijkmatig verdeelde huisvesting wordt gekeken naar het inkomen van de ouder, binnen zijn of haar nieuw samengestelde gezin, waar zich het zwaartepunt van verblijf bevindt. De ouder waar het rechtgevend kind voor meer dan de helft van de tijd verblijft en welke recht heeft op de sociale toeslag, ontvangt het volledige bedrag van deze toeslag. Hiervoor kan een ouder dus ook een apart rekeningnummer opgeven.

Bron : www.groeipakket.be

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be