Op de valreep keurde het parlement vorige week nog het wetontwerp van Minister Koen Geens goed over de buitengewone kosten. De nieuwe wet tracht een oud zeer aan te pakken. Met name de vraag over welke kosten vallen onder de onderhoudsbijdrage of de verblijfsgebonden kosten en welke kosten daar bovenop onder de ouders moeten worden verdeeld.

Valt de aankoop van schoolboeken bijvoorbeeld onder het onderhoudsgeld of dient deze kost te worden verdeeld? Wat met de schoolreizen en is er een verschil tussen de eendaagse en de meerdaagse schooluitstappen? Wat met de kledij? Is er een verschil tussen gewone kledij en schoenen of een winterjas?

Wat verandert er ?

De verschillende types van kosten worden beter omschreven. Wat zijn bijvoorbeeld verblijfsgebonden kosten, en wat zijn de verblijfsoverstijgende kosten? Welke gewone kosten vallen er onder het onderhoudsgeld en wat zijn de buitengewone kosten? De nieuwe wet bepaalt ook dat de kosten voortaan driemaandelijks worden afgerekend. Om situaties te vermijden waar ineens met terugwerkende kracht een grote som gevorderd wordt, wordt ook ingeschreven dat de vraag tot betaling van deze buitengewone kosten verjaart na een termijn van vijf jaar.

De wet zal voortaan uitdrukkelijk een regeling bevatten over het voorafgaand overleg en eventueel akkoord over bepaalde kosten. Het artikel 203bis van het Burgerlijk Wetboek wordt daarvoor aangevuld. Aan de vereiste van een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord zal zijn voldaan wanneer de ouder aan wie het verzoek wordt gericht, nalaat om te reageren binnen de 8 dagen. Dit verzoek kan gebeuren met een aangetekende brief maar ook via mail. Als het verzoek tijdens de schoolvakanties van minstens één week of meer geformuleerd is, wordt deze termijn tot 30 dagen verlengd. Enkel bij hoogdringendheid en overmacht mag de andere ouder alleen beslissen. Wordt een uitgave geweigerd, zal de betwisting dienen voorgelegd te worden aan de familierechter.

Wat verandert er niet?

De lijst van buitengewone kosten wordt al langer door de rechtbanken en in de praktijk gebruikt. De nieuwe wet legt geen verplicht gebruik van deze lijst op. De minister voegt daaraan toe dat die lijst uitsluitend beoogt een aantal elementen te vermelden waarover minstens overleg moet worden gepleegd. Een en ander moet echter op het concrete geval toepasbaar zijn. Maatwerk is en blijft vereist.

Het blijft dus zeer belangrijk dat de ouders, eventueel samen met de bemiddelaar, goed omschrijven wat zij als opgenomen zien onder de onderhoudsbijdrage of als de bijdrage van elke ouder bij een gelijk verdeeld verblijf. Anders dreigt een gevaar voor dubbeltellingen. Wie de onderhoudscalculator van de Gezinsbond gebruikt voor de berekening van de bijdrage zal al een aantal studiekosten zoals kosten voor hogeschool hierin vervatten. Als je dan de studiekosten ook nog eens verdeelt, betaalt de onderhoudsplichtige tweemaal.

Ouders blijven met de nieuwe wet immers de vrijheid hebben een eigen regeling overeen te komen. Ook de rechter zal in specifieke gevallen kunnen bepalen wat onder de buitengewone kosten valt.

Conclusie

Ik onthoud vooral de aandacht die aan het item werd besteed, aan het feit dat gescheiden ouders vooraf goed overleg moeten plegen over welke kosten voor hun kinderen zij als ‘buitengewoon’ zullen aanzien.

Ook professionelen die hen bijstaan zoals de bemiddelaar, de advocaat of de notaris dienen hier voldoende bij stil te staan en kunnen de wettelijke omschrijving van deze kosten met een gerust hart overnemen omdat dit een goed model is.

De rechtbanken zullen verder zorgen voor een uniform gebruik van de omschrijving van de buitengewone kosten. Iets wat de rechtszekerheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid voor ouders ten goede komt.

 

Heb je tips voor een volgende blog? Heb je vragen na het lezen van dit bericht? Laat het weten!

Neem contact op via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be/contact.

Eveline Van Hoecke – Familierecht advocaat & erkend bemiddelaar in familiale zaken
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be