De lang verwachte hervorming van het erfrecht is definitief goedgekeurd. Het gros van de nieuwe bepalingen zal van toepassing zijn na de zomer van 2018. Wie al schenkingen deed of een testament heeft opgesteld, heeft een jaar om te bepalen of hij onder de oude dan wel de nieuwe regels wil vallen.

Ons erfrecht dateerde nog van de tijd van Napoleon. Het wordt nu gemoderniseerd en zal nauwer aansluiten bij wat nu in de samenleving leeft.

Meer vrijheid

De reserve is het deel van de erfenis dat door de wet voorbehouden wordt voor bepaalde erfgenamen. Het deel waarover de erflater vrij kan beslissen is afhankelijk van het aantal kinderen. Bij 1 kind is dat de helft van de nalatenschap, bij 2 kinderen een derde.

Na de hervorming wordt het vrij te besteden deel van de erfenis vastgelegd op de helft, ongeacht het aantal kinderen. Zo kan men de andere helft nalaten aan bijvoorbeeld de kinderen uit een nieuwe relatie. Aan erflaters zonder kinderen is het voortaan toegestaan om de ouders te onterven, behalve als die zorgbehoevend zijn.

Meer eenvoud

Bij de berekening van de reserve kan er ‘inkorting’ gevraagd worden indien dit voorbehouden erfdeel van de kinderen geschonden wordt. Deze inkorting wordt vereenvoudigd. Alle schenkingen, roerend of onroerend, moeten voortaan worden ingebracht in waarde en niet zoals voorheen in natura. Dat kan van belang zijn indien bijvoorbeeld tijdens het leven van de erflater een handelszaak aan één van de kinderen geschonken werd.

Meer zekerheid

In het oude erfrecht worden schenkingen van roerende goederen anders gewaardeerd dan schenking van onroerende goederen. Deze waardering gebeurt bij overlijden, om na te gaan of de reserve al dan niet overschreden werd en er derhalve inkorting moet gebeuren. Voor de eerste groep geldt als referentiedatum de waarde op de dag van de schenking, voor de onroerende goederen is dat de waarde op het ogenblik van de verdeling. Dit kan zorgen voor een ongewenste ongelijkheid onder de erfgenamen.

Deze waarderingsregels worden nu gelijk. Zowel voor roerende als voor onroerende goederen zal de waarde op de dag van de schenking genomen worden. De waarde wordt enkel nog geïndexeerd tot op de dag van het overlijden.

Erfovereenkomsten

In de huidige regelgeving is het verboden om een overeenkomst met je erfgenamen te sluiten en een verdeling af te sluiten terwijl je nog leeft. Na de hervorming zal dat wel mogelijk zijn. De erflaters kunnen dan met hun erfgenamen rond de tafel gaan zitten en binnen een welomlijnd kader een overeenkomst uitwerken, waarbij alles open en bloot op tafel komt. Deze overeenkomst kan dan later of na het overlijden niet meer worden betwist. Deze nieuwe regelgeving biedt ook bijkomende mogelijkheden voor samenwoners die samen een huis kopen.

Concreet

Het is niet mogelijk om in een paar lijnen ons erfrecht uit de doeken te doen. Neem daarom contact op voor verdere info op maat.

 

Bron : nieuwsbrief federaal volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter