De Gentse familierechters werkten een nieuwe aanpak uit voor de behandeling van de nieuwe zaken. Er zal meer tijd zijn voor de behandeling van elke zaak. Dit maakt het makkelijker om op de eerste zitting onmiddellijk een regeling uit te werken met akkoord van de partijen of, als het niet anders kan, op te leggen door de rechter.

Het gaat moeilijk nu

Wie al in contact kwam met de rechtbank, weet dat dit niet zo prettig is. Je staat vaak lang te wachten in de gang van de rechtbank tot het aan jou is en eens je binnen bent met je advocaat gaat het heel vlug en krijg je nauwelijks kans om je verhaal te doen. Of de zaak wordt voor de zoveelste keer uitgesteld en na veel over en weer geschrijf van de advocaten wordt alles buiten jou om beslist. Zeer pijnlijk als je bedenkt dat het over je leven, je kinderen, je huis en goederen gaat.

Hoe kan het anders

Alle nieuwe zaken in de familiesfeer vallen vanaf het gerechtelijk jaar 2022-2023 onder een nieuw systeem. Op de eerste zitting moeten de partijen zelf met hun advocaten zonder fout verschijnen. Een uitstel van de zaak is niet toegestaan. De advocaten schrijven geen teksten die de zaak vertragen en duurder maken. Elke zaak krijgt een tijdsblok van 45 minuten waarbij de partijen samen met hun advocaten en de rechter naar een oplossing zoeken. De partijen leggen zelf uit wat de problemen zijn en hoe zij een oplossing zien. Deze werkwijze is geïnspireerd op het zogenaamde model van Cochem.

Het woord is aan de partij zelf

De rechter bereidt de zaak goed voor. Dit gebeurt aan de hand van modelformulieren die elke partij vooraf invult en overmaakt aan de rechtbank. Er zijn formulieren voor echtscheidingen en formulieren voor maatregelen te nemen voor kinderen. Zo kan je bijvoorbeeld vooraf signaleren dat er problemen zijn in de communicatie met je (ex) partner, dat er een verslavingsproblematiek is, dat er sprake is van misbruik of intra-familiaal geweld, … De rechter kijkt samen met de partijen of het nodig is om de zaak door te verwijzen naar een bemiddelaar of om andere professionele hulpverlening in te schakelen.

Vastleggen van akkoorden of deelakkoorden

De rechtbank noteert op de eerste zitting waar de partijen akkoord over zijn, zelfs al is er maar op bepaalde punten een akkoord mogelijk. Wanneer er nog discussie blijft over bijvoorbeeld de verblijfsregeling voor de kinderen, dan zal er een voorlopige regeling worden uitgewerkt in overleg met de ouders. Enkel als het niet anders kan zal de rechter een regeling opleggen. De bedoeling van het nieuwe systeem is om op een zo kort mogelijke termijn de rust binnen het gezin te doen terugkeren.

Ik kan alleen maar aanmoedigen dat er wordt afgestapt van het strijdmodel. Waarbij ouders als tegenstanders voor elkaar staan, de kinderen als verliezers uit de bus komen, de procedure lang en duur is en het conflict steeds intenser en bitsiger wordt. Het is nu afwachten of en hoe het nieuwe systeem zal werken. In de beginfase zal het langer duren vooraleer er een datum is waarop de partijen bij de rechter mogen verschijnen. Maar de tijd die nu wordt voorzien voor het overleg op de eerste zitting zal ongetwijfeld leiden tot meer duurzame oplossingen.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be