Blog

Home»Blog»

Het hoe, wat en waarom van de zorgvolmacht

2017-09-15T14:16:40+00:00 15 september 2017|Familierecht, Nieuws, Wetgeving|

Via de zorgvolmacht kan je op voorhand bepalen wie later in jouw plaats je goederen zal beheren als je dit zelf niet meer kan.

Het is een vorm van privaat georganiseerde beschermingsregeling. Het optreden van de vrederechter, zoals bij bewind, is niet vereist. Je beslist zelf wie jou zal bijstaan.  Daarbij kan je vrij overeenkomen of dit zal gebeuren tegen vergoeding of niet.

(meer…)

Nieuw erfrecht

2017-09-02T18:04:57+00:00 02 september 2017|Familierecht, Nieuws, Successierechten, Wetgeving|

De lang verwachte hervorming van het erfrecht is definitief goedgekeurd. Het gros van de nieuwe bepalingen zal van toepassing zijn na de zomer van 2018. Wie al schenkingen deed of een testament heeft opgesteld, heeft een jaar om te bepalen of hij onder de oude dan wel de nieuwe regels wil vallen.

(meer…)

6 tips voor een goed ouderschapsplan

2019-07-05T08:49:06+00:00 22 augustus 2017|Echtscheiding, Familierecht, Kinderen, Nieuws|

In Nederland zijn ouders sinds enkele jaren verplicht om bij hun verzoek tot echtscheiding een ouderschapsplan te voegen. Dit doet hen zelf nadenken over hoe het verder moet na de scheiding met hun kinderen.

Het verdient de voorkeur om als ouder samen een goed plan op maat uit te werken en dit niet over te laten aan de notaris of advocaat via een model of aan de rechter die van bovenaf een regeling oplegt.

Hierna volgen praktische tips voor een goed ouderschapsplan.

(meer…)

Boekentip van de maand

2017-08-23T17:57:41+00:00 11 augustus 2017|Boekentips, Echtscheiding, Familierecht, Kinderen|

Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren (Lut Celie – De Bleekweide)

Kinderen maken via hun gedrag vaak iets duidelijk. Het is echter niet hun fout gedrag dat in de eerste plaats moet worden aangepakt. Er moet worden gezocht naar wat dit gedrag veroorzaakt.

Lut Celie beschrijft in dit boek hoe volwassenen vaak ten onrechte enkel het probleemgedrag van de jongere viseren, zonder voldoende stil te staan bij wat er nog meer speelt.

(meer…)

Maar hoe moet ik dat bewijzen?

2017-08-17T15:25:02+00:00 11 augustus 2017|Bewijs, Familierecht, Nieuws|

In familiezaken is het vaak moeilijk om het bewijs te leveren van een bepaald feit. Het bewijs van de “onherstelbare ontwrichting” van het huwelijk (bijvoorbeeld door geweld) moet door de eisende partij worden geleverd. Het bewijs van de inkomsten van de ex-partner kan een groot verschil maken in de alimentatie voor de kinderen. Wie overspel pleegde, is in de regel niet gerechtigd op persoonlijk onderhoudsgeld.

(meer…)