Onderhoudsbijdrage voor kinderen nattevingerwerk?

Uit een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Antwerpen blijkt dat er grote verschillen zijn in de onderhoudsbijdragen die voor kinderen worden vastgelegd. De conclusie van de studie was dan ook dat het bepalen van de onderhoudsbijdrage voor kinderen vaak nattevingerwerk is.

Verschillende systemen

De onzekerheid en het verschil in de bedragen vindt voor een stuk zijn oorzaak in ons Burgerlijk Wetboek. In de artikelen 203 en volgende wordt bepaald dat ouders ‘naar evenredigheid van hun samengevoegde middelen’ moeten bijdragen in de kosten van huisvestiging, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Wat dat dan precies inhoudt wordt niet vermeld.

Er staat in onze wet geen formule die zegt hoe je het onderhoudsgeld moet berekenen.

In de praktijk zijn daarom verschillende systemen ontstaan waarbij geprobeerd wordt om de onderhoudsbijdrage op een zo objectief mogelijke manier te berekenen. De Gezinsbond speelt daarin een voortrekkersrol en biedt op haar site – tegen betaling – een calculator aan (www.gezinsbond.be/onderhoudsgeldcalculator). De calculator maakt gedetailleerde berekeningen die resulteren in uitgebreide rapporten. Een handleiding biedt je de nodige ondersteuning.

Een sterk vereenvoudigde versie van zo’n berekening vind je via deze link. De Gezinsbond publiceert jaarlijks ook een tabel met de gemiddelde maandelijkse minimumkost van een kind per leeftijd. Deze informatie kun je gebruiken als leidraad bij je besprekingen.

Geen cijfers geen berekening

De formules die werden ontwikkeld voor de berekening van het onderhoudsgeld kennen echter een fundamentele beperking. In de regel vereisen deze systemen de input van tal van cijfergegevens zoals het belastbaar inkomen van elk van de ouders, de voordelen in natura die zij eventueel genieten, hun maandelijkse leningslast of huurkosten, enz.

Zeer vaak beschikt men niet over deze gegevens van de andere ouder en is deze laatste ook niet snel geneigd om deze gegevens kenbaar te maken.

In het kader van een procedure moet elke ouder aan de rechter alle nodige stukken voorleggen om diens inkomsten en kosten te staven. Een overzicht van de voor te leggen stukken vind je hier.

Dan maar een procedure?

Maar wat als je geen procedure wil maar toch wenst dat er een fair bedrag wordt afgesproken? Als de andere ouder meewerkend is kan het werken met een onderhoudscalculator een manier zijn om de emoties even opzij te zetten en het te betalen of te ontvangen bedrag op een zo objectief mogelijke manier te berekenen. Zo’n berekening maakt de beslissing veelal beter ‘verteerbaar’.

Met een onwillige wederpartij ligt het moeilijker. Het is ook zo dat hoe meer gegevens er moeten worden opgevraagd en ingebracht in een berekeningsprogramma, hoe meer elementen er zijn waarover de ouders het oneens kunnen zijn (of worden).

Mensenwerk en maatwerk

Doe in die gevallen zeker beroep op een advocaat met voldoende procedure-ervaring die zicht heeft op de manier waarop de rechter in voorkomend geval over de zaak zou oordelen. Dit is geen werk voor computers, maar mensenwerk waar intuïtie en expertise in de materie een must zijn. Het geeft geen zin om het conflict te doen escaleren en door het voeren van een procedure bijkomende, vaak onherstelbare, wonden te maken. Nog minder is het zinvol om méér proceskosten te maken dan wat een klein verschil in bedrag na onderhandelingen opbrengt.

Het is niet toevallig dat de wet vooralsnog niet voorziet in een uniform berekeningssysteem voor onderhoudsbijdragen. Het bedrag van het onderhoudsgeld hangt ook af van wat de ouders daarin begrepen willen zien. Verkiezen zij een maandelijkse som met daarbovenop het delen van de buitengewone kosten (link) of liever een forfait? Hoe zien zij de modaliteiten voor de verrekening van kosten? Zal er worden gewerkt met een kindrekening en zo ja, hoe gaat dit dan in zijn werk?

Het bepalen van een onderhoudsbijdrage voor kinderen is dus mensenwerk en maatwerk.

Vraag raad

Heb je graag een advies op maat om te weten wat je mogelijkheden zijn? Maak gerust eens een afspraak. Met meer dan twintig jaar ervaring op de rechtbank helpen wij u om uw conflict met kennis van zaken buiten de rechtbank op te lossen.

Heb je tips of vragen voor een volgende blog? Laat het weten!

Neem contact op via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be/contact.

Eveline Van Hoecke – Familierecht advocaat & erkend bemiddelaar in familiale zaken
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be