Opleidingen

2023

 • Vertrouwenspersoon van de stem van het kind (Pro Mediation)
 • Loyaliteit en parentificatie: anders kijken naar ouder-kind relaties (Portalus)
 • De rol van hechting in ouder-kind relaties en tussen (ex-)partners (Portalus)

2020-2023

Postgraduaat systemische en contextuele counseling (Artevelde Hogeschool Gent)

2022

 • Perspectieven bij (echt)scheiding met kinderen (Portalus)
 • Onderhoudsbijdrage kinderen update 2022 (Portalus)
 • Scheiden en pensioenen vereffenen verdelen (Portalus)
 • Bewindvoering en CRBP (Infostrat)

2021

 • Introsessie Schipaanpak (Veerpont)

2020

 • Opleiding erkend collaboratief onderhandelaar (Orde van Advocaten)
 • Socratische Gesprekken (februari)(Huis van de Dialoog)
 • Echtscheiding en uitkering na echtscheiding (april)(Kluwer)
 • Webinar de digitalisering van de advocatuur in een stroomversnelling (mei) (Kluwer)
 • Webinar e-mediation en e-mediation (juni) (Medvocat)
 • Update gerechtelijke vereffening en verdeling (juni)(Portalus)
 • Echtscheiding en fiscaliteit anno 2020 (juli)
 • Het nieuwe goederenrecht (augustus) (UGent)
 • Het nieuwe bewijsrecht in het burgerlijk en in het strafrecht (augustus) (KULeuven)
 • Webinar vereffening-verdeling anno 2020 (september)(Infostrat)
 • Kun je bemiddelen met een (vermeende) narcist? (oktober) (KULeuven)
 • Webinar update van de nieuwe rekentool Hobin (december)(Infostrat)
 • Webinar EOT en ouderschapsovereenkomst (december)

2019

 • Introductie contextueel denken (Artevelde Hogeschool Gent)
 • Introductie systeemdenken (november) (Orato)
 • Update bewindvoering (november) (Confucus)
 • Vereffening en verdeling na echtscheiding (augustus) (Knops Publishing i.s.m. Opleiding Notariaat VUB)
 • Specialisatie ouderschapsbemiddeling (februari-maart) (Universiteit Gent)
 • Studiedag Ouderverstoting (april) (vzw Steunpunt Ouderverstoting)

2018

 • Webinars overzicht van rechtspraak huwelijk, echtscheiding en alimentatie (november en december)
 • Workshop het Ubuntugesprek (week van de bemiddeling)
 • Opleiding bewindvoering (oktober)
 • Webinar wettelijke samenwoning (oktober)
 • Rechterlijke schikking versus bemiddeling (oktober)
 • Het burgerlijk procesrecht opnieuw hervormd (augustus)
 • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht (augustus)
 • Het nieuwe erfrecht (mei)
 • Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen (april)
 • Actualia familie(proces)recht (april)
 • Omgaan met mensen met communicatiemoeilijkheden (april)
 • Actualia familie(proces)recht (maart)
 • Verbindende communicatie (maart)

2017

 • Omgaan met emoties, motieven en belangen (november)
 • Wettelijke samenwoning (oktober)
 • Familieprocesrecht (oktober)
 • Naar een nieuw relatievermogensrecht (juni)
 • Recente wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht (juni)
 • Opleiding bewindvoerder
 • 2016-2017 : opleiding tot erkend bemiddelaar in familiezaken (Universiteit Gent)

2016

 • Estate planning en vastgoedrecht
 • Bemiddeling in België (Universiteit Gent)
 • Het begrip schuld in religie en justitie

2015

 • Huwelijk, echtscheiding en vennootschappen
 • Na de echtscheiding: de vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen
 • Een “slim” huwelijkscontract en een “slim” testament anno 2015
 • Alimentatie, het ouderlijk gezag, de echtscheiding en de EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) in het bijzonder
 • Twintig jaar Tijdschrift voor Familierecht

2014

 • De familierechtbank: in voege op 1 september 2014
 • Echtscheiding: de fiscale gevolgen. Fiscaliteit van onderhoudsverplichtingen.

2013

 • Echtscheiding, voorlopige maatregelen en uitkering na echtscheiding: een stand van zaken
 • De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling huwelijksgemeenschap onder de loep
 • Vereffening-verdeling in de actuele rechtspraktijk na huwelijk of samenwoonst
 • De vernieuwde procedure inzake gerechtelijke verdeling
 • Hoe de onderhoudsbijdrage voor een kind objectiveren en berekenen

2012

 • Rechtsmethodologie
 • Verkeerszaken doorgelicht
 • Back-to-basics: milieu- en stedenbouwrecht in de bedrijfswereld
 • Studienamiddag “De Indicatieve Tabel”
 • Privaatrechtelijk bewijs: knelpunten 2012

2011

 • Actualia handelstussenpersonen
 • Aansprakelijkheidsrecht – Sociaal Strafwetboek – Salduswet – Appartementsrecht
 • Actuele knelpunten bouwrecht
 • Update strafrecht