Bewind

Wist je dat je vooraf kunt regelen wie je goederen zal beheren en hoe dit dan moet gebeuren wanneer je dit in de toekomst zelf niet meer kan? Dit kan door de opmaak van een zorgvolmacht, voorzien in de nieuwe wet op de bewindvoering. Meer info daarover vind je op onze nieuwspagina.

Vrees je dat een oudere of zwakke persoon uit je omgeving benadeeld wordt door een al te inhalige naaste persoon? Overweeg dan de aanstelling van een bewindvoerder.

Bescherming van kwetsbaren

De aanstelling van een bewindvoerder kan een oplossing bieden voor deze en vele andere financiële zorgvragen. Hiermee kunnen vele problemen voorkomen worden. Ik kan je hierin begeleiden of, indien gewenst, optreden als bewindvoerder. Je kun aan de Vrederechter vragen om een bewindvoerder aan te stellen via dit formulier. Een voorbeeld van medisch attest dat aan het verzoek moet worden toegevoegd tref je aan via deze link. De bewindvoerder maakt jaarlijks een verslag op dat vervolgens wordt voorgelegd aan de Vrederechter. Een voorbeeld van zo’n verslag vind je hier.

Vragen?

Heb je vragen of wenst je begeleiding bij de opmaak en het indienen van de formulieren? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 100 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of via videobellen) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.