Sekten

Over de jaren heen groeide ook de interesse voor een zeer specifieke en bijzondere materie, met name deze van de geloofskwesties en de sektenproblematiek (procedures met betrekking tot de omgang met kinderen, echtscheidingen gekoppeld aan deze kwesties, strafzaken na misbruik door organisaties en groeperingen allerhande).

Hiervoor wordt samengewerkt met de vzw SAS (Studie- en Adviesgroep inzake Sekten), een vereniging die contact houdt met de overheidsinstelling IACSSO (Observatorium voor de sekten).

Getuigenis

U leest een getuigenis uit een echtscheidingsdossier waarbij het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling van een kind ter discussie kwam te staan nadat één van de ouders zich zeer fanatiek had bekeerd tot een new age sekte. De betrokkenen wensen anoniem te blijven.

“Een rechtszaak, en zeker als het om een complexe situatie met kinderen en een sekte gaat, is iets heel emotioneels. Wij hebben steeds een enorme steun gevoeld van Eveline, ze bleef altijd zo fijn rustig en bleef de zaak met de nodige technische afstand bekijken. Tegelijkertijd voelden we ook een warme persoonlijke betrokkenheid. We vonden het een grote steun dat Eveline als advocaat zo’n grote ervaring heeft met sektarisch gedachtegoed en de daaraan verbonden problematiek.”

“We kwamen terecht bij Advocatenkantoor Van Hoecke op het meest kwetsbare moment in ons leven waarin we een grote bezorgdheid hadden over het welzijn van ons kind. Het was een turbulente, hartverscheurende juridische weg maar we zijn onnoemelijk dankbaar voor de professionele betrokkenheid, integerheid en helderheid van advocate Eveline Van Hoecke. We voelden ons gesteund, niet alleen juridisch maar ook psychologisch. Haar doorzettingsvermogen, bereikbaarheid en vastberadenheid heeft ons herhaaldelijk diep geraakt én gaf ons de kracht om vol te houden. Er was een grote wisselwerking die we erg apprecieerden. Ons eigen voorbereidend werk (verzamelde bewijsstukken) belandde niet in de vuilbak maar werd ter harte genomen en op juridisch op een heldere manier ingezet. We konden steeds kritisch reflecteren met als doel een eerlijk, genuanceerd en persoonlijk pleidooi te verkrijgen dat ooit gelezen kan worden door ons kind als die volwassen is. Die spiegel, dat perspectief, stond voor ons altijd centraal én advocate Eveline Van Hoecke volgde ons hierin. Wat Advocatenkantoor Van Hoecke voor ons heeft gedaan, is onvergetelijk voor ons.”

Vragen?

Twijfel je over de mogelijkheden in jouw geval? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of via videobellen) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.