Ongetrouwde koppels die samen een huis kopen en nadien trouwen moeten vandaag bij de notaris een huwelijkscontract opstellen als zij deze woning willen inbrengen in de huwgemeenschap. Bij koppels die al getrouwd waren op het moment van de aankoop van de woning zal de woning automatisch in het gemeenschappelijk vermogen vallen. Iedere gezamenlijke aankoop door de partners tijdens het huwelijk valt immers in het gemeenschappelijk vermogen. Gehuwd of ongehuwd bij de aankoop van een woning: het maakt dus wel degelijk een verschil uit.

Nieuw : de anticipatieve inbreng

Stel een ongehuwd koppel koopt samen een onroerend goed. Dit onroerend goed behoort hen beide in onverdeeldheid toe. Wat gebeurt er met dit onroerend goed wanneer het koppel nadien beslist om te trouwen?

Het is een misvatting om te denken dat het onroerend goed dat door een koppel samen werd aangekocht vóór het huwelijk automatisch een gemeenschappelijk goed wordt door te huwen. Het onroerend goed zal ook na het huwelijk een onverdeeld goed blijven. En dit kan nadelige gevolgen hebben bij een verdeling na echtscheiding of indien één van de echtgenoten overlijdt.
Als je wil dat het onroerend goed deel uitmaakt van je huwgemeenschap, dan moet dit worden geregeld via een huwelijkscontract. Concreet betekent dit dat er dan nog eens een akte van de notaris moet worden opgemaakt die net als de koopakte ook moet worden geregistreerd.

De nieuwe wet op het huwelijksvermogen voorziet nu in de mogelijkheid van een zogenaamde ‘anticipatieve inbreng’. Wanneer een koppel samen een huis koopt en elk voor 50% eigenaar wordt, kunnen zij voortaan bij deze aankoop een clausule in de akte laten opnemen die tot gevolg heeft dat wanneer zij later huwen, het onroerend goed tot de huwgemeenschap zal behoren. Dus alsof zij het onmiddellijk hadden ingebracht via een huwelijkscontract.

Het koppel moet dan desgevallend maar één maal beroep doen op een notaris.

Wat als het mis gaat?

Als je (nog) niet gehuwd bent en je hebt samen een woning gekocht, dan behoort deze woning jullie in onverdeeldheid toe. Meestal zal er in de aankoopakte een zogenaamd beding van aanwas zijn opgenomen dat er onder meer voor zorgt dat je, bijvoorbeeld om de twee jaar, de overeenkomst van samen eigenaar te zijn kunt opzeggen. Pas daarna kun je vragen om uit onverdeeldheid te treden.

Dan zal de woning ofwel moeten worden verkocht, ofwel zal de ene partner het deel van de andere overnemen. Bij dit laatste kan dan discussie ontstaan over de waarde van het onroerend goed. Dan kun je samen een schatter aanstellen of desnoods de aanstelling van een schatter vragen aan de rechtbank die dan een bindende schatting kan doen.

Heb zeker de moed om vooraf samen te bespreken hoe je het zult regelen als de relatie afspringt. Vaak ontstaat er nadien een conflict. Bijvoorbeeld omdat de ene partner bijvoorbeeld de lening heeft afbetaald terwijl de andere de kosten van het huishouden voor zijn of haar rekening nam. Als je deze afspraken op voorhand duidelijk op papier zet voorkom je veel discussie achteraf.

Opgelet met de registratierechten !

Wie samen onder de oude regeling van het ‘klein beschrijf’ een woning aankocht aan het verlaagd tarief van 5% registratierechten, moet maximum drie jaar na de aankoopakte effectief op het adres van die woning zijn ingeschreven. Vervolgens moet je daar dan drie jaar ononderbroken blijven wonen. Deze voorwaarden gelden voor elk van de kopers.

Wie zijn relatie ziet sneuvelen vóór die tijd, ziet zich vaak ook nog eens geconfronteerd met het moeten betalen van een fikse oplegsom aan de registratie wegens het niet meer voldoen van deze voorwaarde.

Onder de nieuwe regeling zal doorgaans het tarief van 7% registratiebelasting op de aankoopsom van toepassing zijn. Voorwaarde voor het bekomen van dit tarief is echter ook dat de koper of kopers op het adres van de gekochte woning ingeschreven worden in het bevolkingsregister. Dit moet gebeuren binnen de twee jaar na aankoop.

Vraag raad

Het is onmogelijk om hier alle mogelijke situaties, voorwaarden en gevolgen van de gezamenlijke aankoop van een onroerend goed te beschrijven. Heb je graag een advies op maak om te weten wat je mogelijkheden zijn? Maak gerust eens een afspraak.

Heb je tips of vragen voor een volgende blog? Laat het weten!

Neem contact op via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be/contact.

Eveline Van Hoecke – Familierecht advocaat & erkend bemiddelaar in familiale zaken
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be