Voor de betaling van de verschuldigde successierechten bij een later overlijden maakt het een groot verschil uit of je gehuwd bent, dan wel feitelijk of wettelijk samenwoont.

Voor de betaling van de verschuldigde successierechten bij een later overlijden maakt het een groot verschil uit of je gehuwd bent, dan wel feitelijk of wettelijk samenwoont.

Successie bij gehuwden

Voor gehuwden geldt er sowieso een wettelijk erfrecht. Als één van beide partners sterft en kinderen achterlaat, dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik van de hele nalatenschap.

Gehuwden erven automatisch van elkaar en de overlevende partner is zelfs een reservataire erfgenaam die niet volledig kan onterfd worden.

Successie bij samenwonenden

Wettelijk samenwonenden zijn partners die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd.

Partners die samenwonen zonder gehuwd te zijn, worden echter veel minder beschermd dan gehuwden. Zij erven automatisch het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad van elkaar. De blote eigendom en ook de andere bezittingen gaan dan naar de andere erfgenamen (bijvoorbeeld de kinderen).

Het erfrecht voor wettelijk samenwonenden is geen reservatair erfrecht

Dat betekent dat wettelijk samenwonden wel een testament kunnen opmaken waarin zij hun volledige erfenis, met inbegrip van de gezinswoning, aan iemand anders aan de andere geeft.

Keuzebeding voor gehuwden

Een keuzebeding komt erop neer dat de langstlevende partner kan kiezen welke goederen uit de huw-gemeenschap hij of zij bij het overlijden van de partner in volle eigendom of vruchtgebruik krijgt.

Enkel gehuwden kunnen een keuzebeding in een huwelijkscontract inlassen. Samenwoners komen niet in aanmerking.

Bron: MoneyTalk