Als ouders uit elkaar gaan, komen zij in een echtscheidingsovereenkomst (E.O.T.) een regeling overeen met betrekking tot onder meer het verblijf van hun kinderen. Indien zij daarin niet overeen komen, zal de familierechter een uitspraak vellen.

Op welk adres ingeschreven?

De vraag stelt zich dan op welk adres, bij welke ouder de kinderen zullen worden ingeschreven. Hoewel ik hier de praktische en financiële kant van de zaak bespreek, merk ik in de praktijk vaak dat ouders het moeilijk hebben dat hun kind op het adres van de andere ouder zou worden ingeschreven. Ze hebben dan soms het gevoel hun kind ‘af te geven’. Ook dat moet dan besproken worden.

De inschrijving zelf gebeurt op de hoofdverblijfplaats van je kind. Bij een ongelijk verdeeld verblijf is dat bij de ouder bij wie het kind het meest verblijft. Bij een week/week of gelijkaardige regeling waarbij het kind even veel bij de ene als bij de andere ouder verblijft, is er geen vaste regel en zullen de ouders moeten overeenkomen bij wie hun kind wordt ingeschreven. Komen zij er niet aan uit, dan zal de rechter daarover beslissen en zal in de regel de inschrijving blijven op het adres waarop het kind reeds was ingeschreven.

Elk één kind?

Hoewel het misschien aanlokkelijk lijkt om bij twee kinderen elk één kind op het eigen adres in te schrijven, hou je er best ook rekening mee dat de kinderbijslag (in de huidige vorm) meer bedraagt voor twee kinderen op één adres samen dan indien ze elk op een ander adres zijn ingeschreven. De ouder die de kinderbijslag ontvangt, kan dan de helft ervan doorstorten aan de andere ouder.

Verder sta je best ook stil bij de fiscale impact. Verdient de ene ouder aanmerkelijk meer dan de andere, is de ene opnieuw gehuwd en de andere alleenstaand? Dit zijn vragen waarvan het antwoord ervoor kan zorgen dat het soms beter is om de kinderen samen op het adres van één ouder te plaatsen. Bespreek dit met je advocaat of notaris.

Fiscaal co-ouderschap

Wie kinderen ten laste heeft, heeft recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. In principe kan dat voordeel enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben.

Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. Dat is de zogenaamde fiscale co-ouderschapsregeling. Dit is mogelijk wanneer de kinderen bij elk van hun ouders even veel tijd verblijven. Bespreek dit zeker met je raadsman indien je dit systeem wil toepassen want de fiscus voorziet een aantal strikte toepassingsvereisten.

Kijk voor mee info op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/gezinssituatie/co-ouderschap

De administratieve inschrijving

Sedert enige tijd is het mogelijk om aan de gemeente te vragen om voor je kind een zogenaamde ‘gedeelde huisvesting’ te noteren. Wanneer je kind bij de andere ouder is ingeschreven maar ook een deel van de tijd bij jou verblijft, dan kan dit op de gemeente worden genoteerd. Er dienen daarvoor geen specifieke formaliteiten te worden verleend en de administratieve inschrijving zal ook niet worden vermeld op attesten of op de identiteitsdocumenten.

De registratie van de gedeelde huisvesting moet niet worden gemeld aan de andere ouder en deze kan zich er ook niet tegen verzetten. Evenmin moet er een woonst controle worden uitgevoerd.

De administratieve inschrijving is nuttig om bijvoorbeeld bij de eigen gemeente te genieten van kortingen of faciliteiten die worden verleend aan de inwoners van die gemeente. Bijvoorbeeld een verminder tarief voor het zwembad, de speelpleinwerking, deelname aan sportkampen of kinderopvang die bij voorrang wordt voorzien voor de inwoners van de eigen gemeente, e.d.

Verdere informatie en tips vind je ook op http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/faq/de-inschrijving-in-de-bevolkingsregisters/

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be