Als bemiddelaar leg ik elke partij apart tijdens een intakegesprek uit wat er te gebeuren staat en wat er van hen wordt verwacht. Het is nuttig om vooraf te weten hoe je een bemiddeling best tot een goed einde brengt. Besef wel dat bemiddeling geen toverformule is die werkt in alle gevallen en bij alle mensen. Maar wie bemiddeling een kans geeft, kan daar veelal voordeel uit halen. Zelfs als de bemiddeling niet tot een volledig akkoord leidt. Vandaar een aantal tips die je op weg kunnen helpen.

Wees voorbereid

Zet voor jezelf op voorhand een aantal punten op papier die je wil bespreken. Denk alvast na welke regeling je zou willen of welke oplossing voor jou aanvaardbaar is. Nog belangrijker is om je daarbij af te vragen waarom dit voor jou een goede oplossing zou zijn. Met andere woorden, wat zijn jouw belangen? Aan welke behoeften wil je dat er tegemoet gekomen wordt? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je structuur en regelmaat wil voor je kinderen of dat je erkend wil worden voor het werk dat je aan de gezinswoning hebt uitgevoerd.

Luister

In eerste instantie is het voor mensen in een conflict belangrijk dat zij rustig hun verhaal kunnen doen. Je wil aan de bemiddelaar en aan de andere partij uitleggen waarom jij er niks aan kunt doen dat je een conflict hebt met die ander. Je wil (eindelijk eens) gehoord worden. Wees je er ook van bewust dat het een kunst is om goed te luisteren naar de andere partij. Dat is vaak lastig, maar het is nodig want met praten alleen kom je er niet. Vaak is het niet meer naar elkaar kunnen luisteren één van de oorzaken waarom het fout liep.

Oordeel niet onmiddellijk

Daarbij aansluitend is het belangrijk te weten dat je nooit zeker kan zijn wat zich in het hoofd van de ander afspeelt. Omdat een moeder bij de wissel van het kind om acht uur ‘s avonds aan de vader vraagt of de kleine al gegeten heeft, wil niet zonder meer zeggen dat zij hem geen goede papa vindt. Hoewel dit dan vaak zo wordt aangevoeld. Wij zijn als mens nu eenmaal geneigd om zelf in te vullen wat de ander bedoelt. De bemiddelaar zal je helpen om gedrag en woorden van de ander op een zo goed mogelijke manier te interpreteren door het stellen van (veel) vragen.

Probeer je te verplaatsen in de ander

Tracht de zaken te zien vanuit het oogpunt van de andere bemiddelingspartij. Hou zou jij reageren mocht jij in zijn of haar schoenen staan? Dit is ook heel moeilijk, want die ander is voor jou precies de reden waarom er een conflict ontstaan is. Maar weet dat het begrijpen van de ander daarom niet gelijk hoeft te staan met het eens zijn met het standpunt van die ander. Dat zijn twee heel verschillende dingen.

Wees creatief

Probeer ‘out of the box’ te denken. Eén van de voordelen van bemiddeling is precies dat je een oplossing kunt zoeken die helemaal op maat van jullie situatie gemaakt is. Je hoeft helemaal niet de standaardmodellen voor bijvoorbeeld een verblijfsregeling voor de kinderen te volgen zoals die door de rechtbank worden opgelegd. De wet staat zeer veel variatie toe. Je bemiddelaar zal aangeven wat binnen de grenzen van de wet mogelijk is en hoe je regeling eruit moet zien om ze werkbaar en juridisch afdwingbaar te maken.

Wees bewust van andere mogelijkheden

Wie deelneemt aan een bemiddeling, weet best ook waar hij aan toe is indien de bemiddeling niet lukt. Bevraag je bij de bemiddelaar wat er gebeurt indien er geen overeenkomst mogelijk blijkt. Bemiddeling is niet altijd zaligmakend. Sommige zaken worden beter aan de rechter voorgelegd. Dit kan bijvoorbeeld een juridisch discussiepunt zijn over een vergoeding tussen voormalige echtgenoten waarvan niet bij voorbaat duidelijk is hoe het moet worden beslecht.

Heb je tips of vragen voor een volgende blog? Laat het weten!

Neem contact op via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be/contact.

Eveline Van Hoecke – Familierecht advocaat & erkend bemiddelaar in familiale zaken
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be