Wat zijn buitengewone kosten? Moet ik als ouder alles betalen wat mij wordt voorgelegd?

Het antwoord op deze laatste vraag is gelukkig nee. Vooraf een woordje uitleg over wat die buitengewone kosten nu eigenlijk zijn.

Een goede omschrijving is zeer belangrijk

Om latere discussies te voorkomen is het bij het uitwerken van een kostenregeling voor de kinderen zeer belangrijk dat in detail wordt omschreven wat die kosten precies zijn.

De omschrijving van deze kosten is afhankelijk van de verblijfsregeling die voor de kinderen wordt uitgewerkt.

Wanneer kinderen meer bij de ene dan bij de andere ouder verblijven dan zal die andere ouder in de regel maandelijks onderhoudsgeld voor de kinderen betalen. Hier bovenop moet dan, meestal voor de helft, worden bijgedragen in de zogenaamde ‘buitengewone kosten’ die voor de kinderen worden gemaakt.

Ook wanneer je een gelijke verblijfsregeling voor de kinderen met je ex-partner afspreekt (een zogenaamde week/week regeling of een variatie daarvan), zal je worden geconfronteerd met ‘verblijfsoverstijgende kosten’ die onder de ouders moeten worden verdeeld.

Vaak ontstaan er dan problemen omdat de ene ouder een bepaalde kost aanziet als een gewone kost die in de alimentatie vervat zit of door de ouder moet worden betaald bij wie het kind op dat moment verblijf (een verblijfsgerelateerde kost), terwijl dit volgens de andere ouder een buitengewone of verblijfsoverstijgende kost is die nog moet worden gedeeld.

Spreek ook duidelijk af hoe je dit gaat regelen

Soms wordt ik geraadpleegd door een ouder die plots een forse rekening krijgt van kosten die door de andere ouder werden opgespaard en dan in één keer  worden voorgelegd. Dat is niet alleen financieel lastig, het stelt die andere ouder ook voor voldongen feiten. De ouder die moet betalen heeft dan geen inspraak gekregen op het moment dat de kosten werden gemaakt.

Spreek ook vooraf af welke stukken er dienen te worden voorgelegd. Volstaat een berichtje of moet er een factuur of ander bewijsstuk worden voorgelegd? Wordt er verwacht dat ook een betalingsbewijs wordt voorgelegd? Enz.

De oplossing : gebruik een goed model

Vaak lees ik echtscheidingsovereenkomsten waarin een zeer korte omschrijving over de regeling voor de kosten van de kinderen is opgenomen. Veel notarissen en advocaten maken gebruik van oudere modellen die nog veel ruimte voor latere discussie open laten.

En als het dan mis gaat, dan moet men vaak terug naar de rechtbank. Omdat de regeling over de kosten voor de kinderen echter niet in zoveel woorden in onze wet is geregeld, werden door de familierechters zelf modellen opgemaakt die zij dan gebruiken in hun vonnissen.

Het is dan ook aan te raden om precies die modellen te gebruiken, want in geval van discussie zal het ook deze tekst zijn die de rechter volgt.

De modeltekst over buitengewone kosten vindt je hier. De modeltekst over verblijfsoverstijgende kosten vindt je hier.

Heb je vragen over dit bericht of over familierecht in het algemeen? Contacteer ons via deze link of via de contactpagina van onze site www.vanhoecke-advocaat.be