In de twee vorige blogs had ik het over de onderhoudsplicht die kan bestaan ten aanzien van ouders en deze die bestaat ten opzichte van onze kinderen. Met de jaarlijkse aangifte van onze personenbelasting in aantocht is het zinvol om even stil te staan bij de fiscale gevolgen.

Wat is onderhoudsgeld?

Niet eender welke betaling komt in aanmerking. De fiscus stelt een aantal voorwaarden om een betaling te aanzien als onderhoudsgeld of alimentatie. Het zijn bedragen die regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks) worden betaald aan een verwant of (ex-)familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf in diens eigen behoeften kan instaan.

De plicht tot betaling kan het gevolg zijn van de beslissing van een rechter of van een akkoord tussen de onderhoudsplichtige (diegene die het onderhoudsgeld betaalt) en de onderhoudsgerechtigde (diegene die het onderhoudsgeld ontvangt). Het moet dus betaald worden als gevolg van een wettelijke onderhoudsverplichting.

Het mag niet betaald worden aan een persoon die deel uitmaakt van het gezin. Er moet ook een bewijsstuk van bestaan zoals een rekeninguittreksel.

Niet alleen geld komt in aanmerking. Je kan ook in natura aan je onderhoudsplicht voldoen, zoals via het ter beschikking stellen van een woning. Sommen gestort op de kindrekening zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Onderhoudsgeld betalen

Voor wie onderhoudsgeld betaalt zijn deze uitgaven voor 80% aftrekbaar van het (gezamenlijk) netto-belastbaar inkomen. Deze aftrek geschiedt in de hoogste inkomstenschijf. In deze hoogste inkomstenschijf recupereert de onderhoudsplichtige van elke 100 euro betaald onderhoudsgeld op die manier 40 euro.

Onderhoudsgeld ontvangen

De ontvanger van onderhoudsgeld moet dit aanduiden op zijn aangifte. De alimentatie die je ontvangt voor de kinderen dient te worden aangegeven als inkomsten van de kinderen. Zij moeten dan een afzonderlijke aangifte doen. Kinderen jonger dan 16 jaar zijn vrijgesteld van belastingen als het onderhoudsgeld minder bedraagt dan de belastingvrije som.

Onderhoudsgeld wordt beschouwd als een gewoon inkomen en wordt belast tot beloop van 80% van het ontvangen bedrag.

Fiscaal co-ouderschap

Wanneer kinderen voor een gelijk deel beurtelings bij elk van de ouders verblijven, dan zijn zij officieel ten laste bij één van de ouders maar dan krijgen beide ouders elk de helft van de toeslag op de belastingvrije som. We spreken dan over het fiscaal co-ouderschap. Dit moet wel zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de ouders of in een rechterlijke beslissing.

Niet alleen voor kinderen

Naast het onderhoudsgeld dat wordt betaald voor kinderen, zijn ook de betalingen aan ex echtgenoten of aan de ouders fiscaal aftrekbaar indien dit gebeurt in het kader van de uitvoering van de onderhoudsplicht. Zelfs wanneer de ouders in een rusthuis verblijven en de betalingen direct aan de instelling worden gestort (verdere info vind je in een eerdere blog).

 

Heb je vragen of nood aan advies? Neem contact op via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be/contact.

Eveline Van Hoecke – Familierecht advocaat & erkend bemiddelaar in familiale zaken
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be