Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren (Lut Celie – De Bleekweide)

Kinderen maken via hun gedrag vaak iets duidelijk. Het is echter niet hun fout gedrag dat in de eerste plaats moet worden aangepakt. Er moet worden gezocht naar wat dit gedrag veroorzaakt.

Lut Celie beschrijft in dit boek hoe volwassenen vaak ten onrechte enkel het probleemgedrag van de jongere viseren, zonder voldoende stil te staan bij wat er nog meer speelt.

Aangrijpende verhalen uit De Bleekweide

Lut Celie brengt haar boodschap treffend aan de hand van een reeks concrete gevallen uit haar praktijk. Het zijn stuk voor stuk herkenbare situaties waarbij zij een ander licht werpt op de problematiek en de lezer met de neus drukt op de belevingswereld van het kind zelf.

Kijken door een dubbele bril

Hoe kunnen we kinderen en jongeren beter begrijpen in hun zoektocht, hun emotionele lijden? Wat brengt een tiener er toe om zichzelf pijn te doen, te ontploffen, agressief of apathisch te reageren? Wat is de impact van een scheiding op kinderen?

In haar boek wijst Lut Celie er op wat de impact kan zijn van het verdwijnen van de vertrouwde omgeving van de jongere, van verbindingen met familieleden die worden doorgeknipt, van kleine kwetsuren tot diep leed na zware trauma’s.

Kinderen en jongeren geven soms kleine signalen of stellen grote daden die ons machteloos en met veel vragen achterlaten.

Het boek is een echte aanrader voor al wie begaan is met kinderen en jongeren in een wereld van echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, de confrontatie met gewelddadig gedrag en dergelijke meer.