Echtscheiding

Een echtscheiding, hoe pakt u dit aan? In het beste scenario maakt u samen met uw ex partner een overeenkomst over een regeling voor de kinderen en de verdeling van de goederen, al dan niet met tussenkomst van een bemiddelaar. Deze overeenkomst van echtscheiding met onderlinge toestemming (E.O.T.) wordt dan bekrachtigd door de rechtbank.

Soms lukt een overeenkomst (nog) niet

Een procedure voor de familierechter is soms onvermijdelijk. Bijvoorbeeld als het (nog) niet lukt om samen aan tafel te zitten om de echtscheiding te regelen. Of wanneer er dringend moet worden opgetreden. Daarbij kan voor u de echtscheiding worden gevraagd wanneer het huwelijk ‘onherstelbaar ontwricht’ is. Deze ontwrichting wordt vermoed indien men reeds een tijdlang apart woont of van zodra dit in de loop van de procedure het geval is. Samen met de echtscheiding bekijken we welke voorlopige maatregelen er worden gevraagd.

Wacht niet te lang en vraag vooraf raad

Zo weet u goed wat uw rechten en plichten zijn en waaraan u zich mag verwachten bij een scheiding. Laat het ons weten via onderstaand formulier. Ik contacteer u eerstdaags. U kunt vooraf een afspraak over een echtscheiding voorbereiden via dit formulier.