Verdeling huwelijksvermogen of erfenis

Na de echtscheiding volgt de verdeling van het huwelijksvermogen. Ook wanneer je samen met anderen erft, is een verdeling van vermogen aan de orde.

Vereffenen en verdelen van vermogen is vaak complex

De rechtsbeginselen die moeten worden toegepast zijn niet altijd eenduidig. Niet zelden zijn er bewijsproblemen wanneer de ene partij beweert dat een bepaald goed tot de te verdelen massa behoort en de andere partij stelt dat dit niet zo is.

Je kan altijd een verdeling vragen

Niemand kan gedwongen worden om in onverdeeldheid te blijven. Indien er deelgenoten zijn die weigeren om mee te werken of hierbij onredelijke standpunten innemen, dan kan de tussenkomst van de rechter worden gevraagd. Deze zal dan de verdeling bevelen en een notaris aanstellen.

Vragen?

Heb je vragen of wens je info? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren je eerstdaags voor een afspraak. Je kunt een gesprek over de verdeling van het huwelijksvermogen vooraf voorbereiden door gebruik te maken van dit formulier.