De regering gaf groen licht voor de hervorming van het huwelijksvermogensrecht. De nieuwe regeling gaat op 1 september 2018 in samen met het nieuwe erfrecht.

Nieuw huwelijksstelsel : scheiding van goederen met verrekening van de aanwinsten

De nieuwe regels van het huwelijksstelsel streven ernaar dat in huwelijkscontracten meer solidariteit kan worden ingebouwd. Behalve de drie bestaande stelsels (het wettelijke stelsel, het stelsel van scheiding van goederen en het stelsel van algehele gemeenschap) komt er nieuw vierde stelsel. Het wordt een variant op het stelsel van scheiding van goederen.

Bij dit nieuwe stelsel komt het er op neer dat er een verdeling is van wat beide partners tijdens het huwelijk verdienen zonder dat men elkaars risico’s er moet bijnemen. Want dat is vaak de reden waarom er voor het stelsel van de scheiding van goederen wordt geopteerd. Schuldeisers van de ene partner kunnen dan geen beslag laten leggen op wat de andere partner verdient. Dit kan wel bij gehuwden onder het wettelijk stelsel.

Het nieuwe stelsel is daarmee een zachtere variant van het stelsel van scheiding van goederen, die moet beletten dat een van de partners in de kou blijft staan. Bij het klassieke stelsel van scheiding van goederen blijft alles wat de huwelijkspartners verdienen immers apart. En dat kan zeer pijnlijk zijn in situaties waar bijvoorbeeld één van de partners een carrière opgeeft en thuis blijft om de zorg van de kinderen op te nemen terwijl de andere als ondernemer een vermogen opbouwt.

Het nieuwe stelsel verdeelt bij een scheiding het geld dat beide partners hebben verdiend in tweeën zonder dat gekeken wordt wie wat heeft ingebracht. Een andere verdeelsleutel overeenkomen ook mogelijk.

Billijkheid in koud contract

Wie niet kiest voor het nieuwe stelsel en blijft zweren bij het stelsel van de algehele scheiding, kan met de nieuwe regeling toch nog genieten van een vangnet. In bepaalde gevallen zal een partner bij scheiding aan de rechter kunnen vragen dat de meer vermogende partner tot maximaal één derde van het samen opgebouwde vermogen afstaat. Wie geen risico wil lopen om daarmee bij een scheiding geconfronteerd te worden, zal dit voortaan uitdrukkelijk moeten laten  vermelden in het huwelijkscontract.

Niet meer delen met neven

Bij het overlijden van een van de partners van een kinderloos koppel, moest tot nu toe de langstlevende delen met ooms, tantes, neven en nichten. De nieuwe regeling voorziet dat alles naar de langstlevende partner gaat.

Nieuw samengestelde gezinnen

Nieuw samengestelde gezinnen trouwen vaak niet omdat ze de erfrechten van hun kinderen niet willen uithollen.
Nu erft de langstlevende partner het levenslange vruchtgebruik van de gezinswoning, ook al heeft die zelf nog een huis. De stiefkinderen moeten wachten. In de toekomst kan afgesproken worden dat de stiefouder bij overlijden het pand moet verlaten. Dat gebeurt ten vroegste na zes maanden.

Bedrijf beschermd bij scheiding

De zaakvoerder van een bedrijf zal bij een scheiding de beroepsgoederen, de stemrechten op aandelen en het cliënteel mogen behouden. Zo betekent een scheiding niet meteen het einde van een bedrijf dat tijdens het huwelijk werd opgericht. De zaakvoerder moet wel zijn ex uitbetalen op basis van de waarde van het bedrijf.

Heb je vragen over dit bericht of wil je meer informatie over een huwelijkscontract? Neem dan contact op voor een gesprek via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be

Bron : De Standaard