Het bepalen van het exacte bedrag van de onderhoudsbijdrage is niet eenvoudig. Wanneer je via een bemiddelaar naar een overeenkomst zoekt over de bijdrage voor de kinderen is het vaak de vraag hoe je die kan berekenen. Ook wanneer een rechter de bijdrage bepaalt is het raden naar de manier waarop de berekening gebeurde. Het is vaag en weinig transparant.

Verschillende systemen

De onzekerheid en het verschil in de bedragen vindt voor een stuk zijn oorzaak in ons Burgerlijk Wetboek. De artikelen 203 en volgende bepalen dat ouders ‘naar evenredigheid van hun samengevoegde middelen’ moeten bijdragen in de kosten van huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Wat dat dan precies inhoudt wordt niet vermeld.

Er staat in onze wet geen formule die zegt hoe je het onderhoudsgeld moet berekenen.

In de praktijk zijn daarom verschillende systemen ontstaan waarbij geprobeerd wordt om de onderhoudsbijdrage op een zo objectief mogelijke manier te berekenen. Meer daarover lees je in een vorige blog.

Naar een algemeen aanvaarde rekentool?

De bestaande rekentools zijn ontworpen door de praktijk en het gebruik ervan is niet afdwingbaar. De verschillende systemen zorgen voor verschillende uitkomsten. Vaak heb je bij het invullen een hoop gegevens nodig van de andere ouder waarover je niet beschikt. Er is nood aan een uniforme en eenvoudige berekening.

Een groep van familierechters onder leiding van de heer Rob Hobin, raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen, heeft een eenvoudig rekenblad gemaakt. Deze nieuwe rekentool was tot voor kort beschikbaar via de website van hoven en rechtbanken maar werd jammer genoeg intussen offline gehaald voor aanpassing. In de praktijd wordt de rekenmethode door rechtbanken en bemiddelaars nog altijd gebruikt. Als je een afspraak maakt, kan ik samen met jou de berekening doen aan de hand van de excel versie die wij daarvoor gebruiken.

Nood aan voorspelbaarheid

Het is belangrijk te weten op welke manier een rechter de onderhoudsbijdrage voor de kinderen zou berekenen. Ik schrijf wel degelijk ‘zou’ want de eerste betrachting is altijd om dit buiten de rechtbank om te regelen. Precies omdat met een uniform rekenmodel het op voorhand precies te voorspellen valt wat een rechter eventueel zou bepalen, heeft het geen zin om het tot een procedure te laten komen. De bijdrage is dan wat ze is en elke ouder weet waar hij of zij aan toe is.

Hoe werkt de nieuwe tool?

Vernieuwend is dat deze rekentool, die naar haar ontwerper de rekentool Hobin wordt genoemd, werkt met een aantal vaste forfaits voor de kosten van elke ouder. Iedereen heeft kosten van nutsvoorzieningen, bewoning, enz. Maar de ene ziet het al wat breder dan de andere. Dit leidt tot onrechtvaardigheden wanneer de ene ouder een goedkope huurwoning heeft en de andere een dure villa afbetaalt met dito zware hypothecaire last. Dan is het onrechtvaardig om die huurlast op gelijke lijn te plaatsen met de hoge aflossingen van zo’n lening. De zelfde redenering gaat op met bijvoorbeeld de lening voor een dure wagen.

De rekentool Hobin is eenvoudig in gebruik. Je hebt enkel het gemiddeld netto inkomen van elke ouder nodig, het bedrag van de kinderbijslag en het percentage van verblijf van het kind bij de ene en bij de andere ouder. Het rekenblad houdt verder rekening met een gemiddelde kinderkost per leeftijdscategorie.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be