Ik kondigde het al in een eerdere blog aan. Intussen is op 17 mei het wetsontwerp voor de schriftelijke echtscheiding met onderlinge toestemming goedgekeurd. Vanaf 1 september moeten echtgenoten die met onderlinge toestemming uit elkaar gaan niet meer verschijnen voor de rechtbank.

Steeds minder formaliteiten

De echtscheidingsprocedure is in de voorbije jaren veel eenvoudiger geworden. Zo kennen we nu de schuldloze echtscheiding waarbij je in sommige gevallen al na enkele maanden of in het uiterste geval na één jaar feitelijke scheiding ook definitief uit de echt gescheiden kunt zijn.

Wanneer partijen een echtscheiding met onderlinge toestemming (in vaktaal een E.O.T.) aan de rechtbank vragen, was tot voor kort een persoonlijke verschijning op de rechtbank nog verplicht wanneer je nog geen zes maand feitelijk gescheiden leeft.

Vanaf 1 september 2018 wordt deze verplichte verschijning afgeschaft voor iedereen die via een E.O.T. het huwelijk verbreekt. Het betreft hier dus enkel de situatie waarbij beide partners akkoord zijn om te scheiden én wanneer zij over de ganse lijn een akkoord hebben bereikt over de verdeling van hun vermogen en de regeling voor hun kinderen. In dat geval volstaat het dan om de echtscheidingsovereenkomst te bezorgen bij de griffie van de familierechtbank. Enige tijd later ontvang je dan het echtscheidingsvonnis in de bus.

Rechtbank kan verschijning bevelen

Het is wel nog mogelijk dat de familierechter een persoonlijke verschijning beveelt. Dit kan wanneer er vragen rijzen over de inhoud van de echtscheidingsovereenkomst. Bijvoorbeeld wanneer ouders een regeling voor hun minderjarige kinderen opmaken die niet in het belang is van die kinderen.

Het volledig schriftelijk maken van de procedure is een stap in de verdere digitalisering van het gerecht. Het is ook één van de vele maatregelen die onze huidige minister van justitie Koen Geens neemt om een werklastvermindering voor de rechtbanken te bekomen.

Wel makkelijk, niet ongevaarlijk

Het lijkt hiermee dat scheiden voortaan terug wat eenvoudiger en goedkoper kan. Maar goedkoop kan ook duurkoop worden. Een echtscheiding moet wel doordacht gebeuren. Koppels laten zich best begeleiden door een bemiddelaar om tot een sluitend en evenwichtig akkoord te komen eens zij de beslissing hebben genomen om de huwelijksband te verbreken.

Hoewel het aanlokkelijk lijkt om gebruik te maken van een model dat men ergens vindt op het internet, ga je best te rade bij een vakman of –vrouw om de overeenkomst mee op te stellen of op zijn minst na te lezen.

Een echtscheidingsovereenkomst is vaak het resultaat van geven en nemen. Zo kan een toegift van de ene, bijvoorbeeld in de waarde van een te verdelen onroerend goed, gecompenseerd worden met een voordeel voor de andere, bijvoorbeeld over het bedrag van het alimentatie. De verrassing is dan groot wanneer enkele jaren later het onderhoudsgeld wordt aangepast (lees verhoogd) terwijl de overeenkomst over het huis juridisch onwijzigbaar blijkt..

Een check-up van het ontwerp van de overeenkomst kan je veel leed achteraf besparen.

 

Heb je vragen of nood aan advies? Neem contact op via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be/contact.

Eveline Van Hoecke – Familierecht advocaat & erkend bemiddelaar in familiale zaken
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be