De bedragen voor achterstallig onderhoudsgeld lopen op. Ik las vandaag dat het bedrag nu meer dan een derde hoger ligt dan vijf jaar geleden. Je onderhoudsgeld krijgen is blijkbaar vaak een moeilijk zaak.

DAVO

We weten dit omdat er reeds enige jaren een overheidsdienst bestaat die je kan helpen wanneer je ex partner nalaat om een onderhoudsbijdrage te betalen voor de kinderen of voor jezelf. Die dienst heet DAVO, of Dienst voor AlimentatieVOrderingen.

DAVO zal dan een deel van de alimentatie betalen in plaats van degene die normaal moet betalen. Je kan ook voorschotten vragen. Nadien zal DAVO deze bedragen in jouw plaats gaan invorderen bij je ex-partner. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden, zoals het feit dat het onderhoudsgeld in de 12 maanden voor de aanvraag minstens tweemaal niet of niet volledig mag betaald zijn. Er zijn ook voorwaarden in verband met je inkomsten.

Meer info vind je op de website van DAVO.

Het onderhoudsgeld moet wel vastgelegd zijn

Een andere belangrijke voorwaarde is dat de verplichting tot betalen moet zijn vastgelegd in een vonnis of in een document dat dezelfde kracht heeft van een vonnis. Wanneer er nog geen regeling is gemaakt over de kinderen kan het dus niet.

Zorg er daarom altijd voor dat, als je uit mekaar gaat, er ook afspraken op papier worden gezet. Ook als je overeenkomt en iedereen zich (voorlopig) aan de afspraken houdt. Een overeenkomst die je samen hebt gemaakt zal nadien ook vlotter spontaan uitgevoerd worden. Een bemiddelaar kan je daarbij helpen. De overeenkomst wordt dan naar de rechtbank verstuurd en vervolgens gehomologeerd. Zij heeft dan dezelfde waarde als een vonnis. Dat is geen dure procedure en je hoeft er niet eens zelf voor te verschijnen.

Als het niet lukt om onderling tot een akkoord te komen, kan je de familierechter vragen om een uitspraak te doen.

Hoe een aanvraag indienen bij DAVO?

Een aanvraag kan je indienen met het formulier dat je kan vinden op de website van DAVO. DAVO heeft kantoren over het hele land. Je kan dus ook langsgaan bij een kantoor in je buurt als je meer informatie of hulp nodig hebt. Hier kan je een kantoor bij jou in de buurt zoeken.

Zijn er nog mogelijkheden?

Als je ex weigert om het onderhoudsgeld te betalen dat werd vastgelegd in een vonnis, dan pleegt die daarmee een misdrijf. Er kan dus een veroordeling volgen door de strafrechter. Voor het zover komt, zal het parket vaak proberen om de degene die moet betalen te overtuigen dat wel te doen.

Ook de wagen van de niet betalende ex-partner of diens goederen kunnen in beslag genomen worden.

Het is zelfs mogelijk dat de rechter het rijbewijs intrekt van de ouder die weigert om te betalen. Deze mogelijkheid bestaat al van in 2014 maar wordt maar zelden toegepast.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be