Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om conflicten buiten de rechtbank om op te lossen. De partijen worden bijgestaan door een neutrale bemiddelaar om hen via overleg en onderhandelingen zelf gezamenlijk tot een aanvaardbare oplossing te laten komen.

Ik kan je als erkend familiaal bemiddelaar begeleiden bij ouderschapsbemiddeling, relatiebemiddeling, scheidingsbemiddeling of bemiddeling in algemene familiale zaken.

Bij bemiddeling moeten de partijen onder begeleiding naar elkaar luisteren. Bemiddeling leidt zo tot zelfreflectie, inzicht in mekaars gedrag en vooral in de bedoelingen achter dat gedrag. Als er  op die manier tot een akkoord kan worden gekomen, dan kan de opmaak van de overeenkomst en de bekrachtiging ervan door de rechtbank in de meeste gevallen geregeld worden voor de vaste prijs van 1.500,00 euroZo krijgt het akkoord dezelfde waarde als een vonnis.

Hou het conflict en de oplossing ervan in eigen handen

Samen met de bemiddelaar kun je op zoek gaan naar een oplossing op maat. Een oplossing die er ook voor kan zorgen dat de partijen (ouders bijvoorbeeld) in de toekomst elkaar nog in de ogen kunnen kijken en verder constructief kunnen samenwerken. Meer info over de werkwijze vind je hier.

Ben je op zoek naar een erkend bemiddelaar voor de oplossing van je conflict?

Als erkend bemiddelaar word ik aangesteld door de familierechtbank om partijen die een procedure gestart zijn verder te helpen via bemiddeling. Je kunt ook rechtstreeks en zonder dat eerst een gerechtelijke procedure wordt aangevat beroep doen op mijn diensten als familiaal bemiddelaar. De kostprijs van een intake gesprek bedraagt 100 euro. Voor een bemiddelingssessie wordt 150 euro per sessie (1u) gerekend. Neem contact op via onderstaand formulier. Wij contacteren je eerstdaags voor een afspraak.