Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om conflicten buiten de rechtbank om op te lossen. De partijen worden bijgestaan door een neutrale bemiddelaar om hen via overleg en onderhandelingen zelf gezamenlijk tot een aanvaardbare oplossing te laten komen.

Ik kan je als erkend familiaal bemiddelaar begeleiden bij ouderschapsbemiddeling, relatiebemiddeling, scheidingsbemiddeling of bemiddeling in algemene familiale zaken.

Bij bemiddeling moeten de partijen onder begeleiding naar elkaar luisteren. Bemiddeling leidt zo tot zelfreflectie, inzicht in mekaars gedrag en vooral in de bedoelingen achter dat gedrag. Als er  op die manier tot een akkoord kan worden gekomen, dan kan de opmaak van de overeenkomst en de bekrachtiging ervan door de rechtbank in de meeste gevallen geregeld worden voor de vaste prijs van 1.500,00 euroZo krijgt het akkoord dezelfde waarde als een vonnis.

Waarom bemiddeling?

Vooral omdat het ervoor kan zorgen dat de relatie die je hebt met je ex-partner, je ouder of je kind die op een bepaald moment stroef loopt – je hebt een conflict – niet helemaal een zwart/wit verhaal wordt. Je gaat samen met de bemiddelaar op zoek naar een regeling die best bij jullie past en die juridisch sluitend is. Met mijn opleiding als counseler ga ik daarbij ook met je op zoek naar wat je nodig hebt, wat je belangrijk vindt en hoe dit kan matchen met de belangen van bijvoorbeeld de andere ouder.

Samen met de bemiddelaar kun je dus op zoek gaan naar een oplossing op maat. Een oplossing die er ook voor kan zorgen dat de partijen in de toekomst elkaar nog in de ogen kunnen kijken en verder constructief kunnen samenwerken. Meer info over de werkwijze vind je hier.

Voor wie kan bemiddeling veel betekenen?

Bemiddeling kan voor iedereen een meerwaarde betekenen. Je krijgt de kans je verhaal te doen. Je geeft je probleem niet uit handen, aan een rechter, maar zit samen met de bemiddelaar aan tafel om alle mogelijkheden te onderzoeken. Ik leg de partijen uit wat juridisch kan en maak samen met hen een sluitende en nadien afdwingbare overeenkomst op. Deze manier van werken gaat in de regel veel sneller dan een procedure op de rechtbank en kost ook veel minder geld en energie.

Ben je op zoek naar een erkend bemiddelaar voor de oplossing van je conflict?

Als erkend bemiddelaar word ik aangesteld door de familierechtbank om partijen die een procedure gestart zijn verder te helpen via bemiddeling. Je kunt ook rechtstreeks en zonder dat eerst een gerechtelijke procedure wordt aangevat beroep doen op mijn diensten als familiaal bemiddelaar. De kostprijs van een intake gesprek bedraagt 125 euro. Voor een bemiddelingssessie wordt 150 euro per sessie (1u) gerekend. Meer info over onze werkwijze en de administratiekosten vindt je in onze samenwerkingsvoorwaarden.

zwart