Erkend bemiddelaar

Eveline Van Hoecke volgde aan de Universiteit Gent een opleiding bemiddelaar in familiezaken en is door de overheid erkend als bemiddelaar in familiale zaken. Zij beschikt over meer dan twintig jaar ervaring als advocaat binnen het familierecht en kan als deskundig bemiddelaar partijen begeleiden in het tot stand brengen van een gedragen akkoord.

Enkel overeenkomsten opgesteld via een erkend bemiddelaar kunnen nadien door de partijen (of één van hen) aan de rechtbank worden voorgelegd ter homologatie. Op die manier wordt aan het akkoord een zogenaamde ‘uitvoerbare kracht’ verleend en kan bij niet-naleving de uitvoering worden afgedwongen.

Ook wanneer er al een procedure loopt voor de rechtbank, kan er nog bemiddeling worden opgestart. Het akkoord dat partijen via de erkend bemiddelaar desgevallend bereiken, kan dan worden bekrachtigd door de rechter.

Ben je op zoek naar een erkend bemiddelaar voor de oplossing van je conflict?

Als erkend bemiddelaar word ik aangesteld door de familierechtbank om partijen die een procedure gestart zijn verder te helpen via bemiddeling. Je kunt ook rechtstreeks en zonder dat eerst een gerechtelijke procedure wordt aangevat beroep doen op mijn diensten als erkend bemiddelaar. Neem contact op via onderstaand formulier. Wij contacteren je eerstdaags voor een afspraak.