Erkend bemiddelaar

Ik volgde aan de Universiteit Gent een opleiding bemiddelaar in familiezaken en werd door de overheid erkend als bemiddelaar in familiale zaken. Met meer dan 25 jaar ervaring als advocaat binnen het familierecht, beschik ik over de nodige skills om je als deskundig bemiddelaar te begeleiden in het tot stand brengen van een gedragen akkoord.

In 2020 werd dit aangevuld met een opleiding als collaboratief onderhandelaar. Een collaboratieve onderhandeling heeft als doel om een geschil op te lossen door onderhandelen, om zo te komen tot een minnelijk akkoord. Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat, die daar speciaal voor is opgeleid. Als er geen akkoord wordt bereikt, dan mag de collaboratief advocaat niet meer optreden in het geschil en mag deze dus geen procedure voeren.

Als systemisch en contextueel counseler heb ik hierbij ook oog voor de relatie tussen de partijen en hun naasten. Er wordt altijd naar gestreefd naar het behoud of zo mogelijk ook het herstel van deze relaties.

Enkel overeenkomsten opgesteld via een erkend bemiddelaar kunnen nadien door de partijen (of één van hen) aan de rechtbank worden voorgelegd ter homologatie. Op die manier wordt aan het akkoord een zogenaamde ‘uitvoerbare kracht’ verleend en kan bij niet-naleving de uitvoering worden afgedwongen.

Ook wanneer er al een procedure loopt voor de rechtbank, kan er nog bemiddeling worden opgestart. Het akkoord dat partijen via de erkend bemiddelaar desgevallend bereiken, kan dan worden bekrachtigd door de rechter.

Ben je op zoek naar een erkend bemiddelaar voor de oplossing van je conflict?

Als erkend bemiddelaar word ik aangesteld door de familierechtbank om partijen die een procedure gestart zijn verder te helpen via bemiddeling. Je kunt ook rechtstreeks en zonder dat eerst een gerechtelijke procedure wordt aangevat beroep doen op mijn diensten als familiaal bemiddelaar of als collaboratief onderhandelaar. De kostprijs van een intake gesprek  is 125 euro (1u). Voor een bemiddelingssessie wordt er gezamenlijk 150 euro (1u) aangerekend, waarvan er aan elke partij een aandeel zal worden gevraagd. Meer info over onze werkwijze en de administratiekosten vindt je in onze samenwerkingsvoorwaarden.

zwart