Hoe gaan we te werk bij bemiddeling?

Bij een bemiddeling onderhandelen de partijen zelf rechtstreeks met elkaar onder begeleiding van de bemiddelaar. Ze nemen zelf een beslissing voor de oplossing van hun conflict. De bemiddelaar helpt de partijen efficiënt en gelijkwaardig te onderhandelen.

Wie mij als bemiddelaar contacteert, zal eerst alleen uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek (1u) wordt uitgelegd wat bemiddeling precies inhoudt en hoe we in jouw dossier praktisch best te werk zouden kunnen gaan. De kostprijs van dit gesprek is 125 euro.

Daarna zal ik de andere partij uitnodigen voor een intake. Dit gebeurt dus in afwezigheid van de eerste partij. Zo kan ieder eerst aan mij als bemiddelaar rustig zijn of haar verhaal doen. Ook voor dit gesprek (1u) wordt 125 euro aangerekend.

Indien elke partij bereid is om de bemiddeling op te starten wordt een eerste gezamenlijke bijeenkomst voorzien. Van zodra ik als bemiddelaar voor jullie beide werk, kan ik niet meer optreden in dit geschil als advocaat tegen de andere partij. Voor een gezamenlijke sessie wordt 150 euro gerekend. Dit kost elke partij dus 75 euro. Tijdens de eerste bemiddelingssessie gaan we over tot de ondertekening van de overeenkomst tot bemiddeling. Meer info over onze werkwijze en de administratiekosten vindt je in onze samenwerkingsvoorwaarden.

Om praktisch te werken wordt een eerstvolgende sessie tijdens een lopende sessie gezamenlijk ingepland. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk dat de bemiddeling wordt verder gezet via e-mail (e mediation). In dat geval reken ik vaste tarieven aan voor de administratiekosten en de gepresteerde tijd.

Jullie beslissen ook zelf hoeveel sessies er zullen zijn. Een bemiddeling gebeurt immers altijd vrijwillig.

Eens er een akkoord is bereikt, kan overwogen worden om dit te laten bekrachtigen door de rechtbank. Jullie krijgen alle uitleg over de gevolgen en de voordelen ervan. Voor het op papier zetten van het akkoord en het te laten bekrachtigen door de rechtbank (de zogenaamde homologatie), wordt in de regel een vaste prijs van 1.500 euro aangerekend. Uiteraard wordt ook dit vooraf besproken.

Wanneer ik een ontwerp van akkoord heb opgemaakt op basis van de gevoerde gesprekken, dan wordt nog één extra sessie voorzien om dit ontwerp te bespreken. Indien nodig wordt het dan op deze bijeenkomst aangepast, zodat het kan worden ondertekend.

De rol van de bemiddelaar

Wat doe ik als bemiddelaar? In de eerste plaats zal ik vooral actief luisteren naar jullie beiden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik het verhaal van de ene kan vertalen en overbrengen naar de andere partij. We staan stil bij jullie bekommernissen, we zoeken naar de gemeenschappelijke belangen die er bijvoorbeeld kunnen zijn als ouder van jullie kind.

Ik werk voor jullie beiden. Daarom zal ik de regels van een goed en respectvol gesprek bewaken. Als bemiddelaar zorg ik er voor dat er evenwicht is tussen jullie. Dat kan gaan over evenwicht in de hoeveelheid kennis, in de mate waarin iemand aan het woord komt, maar ook inhoudelijk wat de opmaak van de overeenkomst betreft.

Met meer dan 25 ervaring als advocaat in het familierecht kan ik de partijen bij een familiale bemiddeling goed adviseren en informeren. Ik kan uitleggen wat de mogelijkheden of de gevolgen kunnen zijn van een procedure wanneer een overeenkomst niet onmiddellijk lukt. Deze informatie wordt gegeven precies op maat van de situatie van partijen en verschilt dus van wat bijvoorbeeld daarover allemaal op het internet te vinden is.

Op zoek naar een erkend bemiddelaar voor de oplossing van je conflict?

Als erkend bemiddelaar word ik aangesteld door de familierechtbank om partijen die een procedure gestart zijn verder te helpen via bemiddeling. Je kunt ook rechtstreeks en zonder dat eerst een gerechtelijke procedure wordt aangevat beroep doen op mijn diensten als familiaal bemiddelaar.

zwart