De derde week van oktober is week van de bemiddeling of mediation week. Ik heb al vaak het oplossen van een geschil buiten de rechtbank gepromoot. Nu doe ik even het omgekeerde. Hoezo?

Een geschil uit handen geven aan de rechtbank kan bevrijdend werken.

Er zijn veel voordelen bij het pogen om een conflict buiten de rechtbank om op te lossen. Wanneer je beroep doet op een bemiddelaar dan zit je zelf mee aan tafel bij het uitwerken van de overeenkomst (bijvoorbeeld de verblijfsregeling voor je kind) en hoe dit er dan concreet gaat uitzien. Zo ben je niet afhankelijk van een standaard model dat door de familierechtbank wordt gebruikt.

In mijn blog ‘Bemiddeling voor dummies : de 10 voordelen van bemiddeling’ van 20 oktober 2017 som ik nog tal van andere voordelen op zoals het feit dat bemiddelen minder tijdrovend is dan procederen, dat het veel minder kostelijk is, dat je er toekomstige conflicten mee kan voorkomen, dat het communicatie bevorderend is en nog meer.

Niet alles is bemiddelbaar

Maar bemiddelen is hard werken. Niet alleen voor de bemiddelaar maar vooral voor de partijen in een bemiddeling. Elke partij moet bereid zijn om naar de standpunten, wensen en bekommernissen van de andere te luisteren en zich daarin in te leven.

Je zal ook je eigen standpunt moeten verwoorden. Vaak de zaken opnieuw formuleren, toelichten en eventueel bijstellen.

Onderhandelen is vaak geven en nemen. Het is voortdurend afwegingen maken. De zaak op korte tijd geregeld krijgen versus het doen van een financiële toegift, een extra bijdrage doen in de kosten voor de kinderen in ruil voor een iets gunstiger overname van de woning, akkoord gaan met een gespreide betaling teneinde het vooropgestelde bedrag te kunnen krijgen, enz.

Dit is mogelijk wanneer er van alles en nog wat moet worden geregeld.

Als er maar één punt is waarover een overeenkomst moet worden bereikt, is dat veel moeilijker.

Het is er op of er onder

Ik behandelde als bemiddelaar een paar zaken waarbij louter de schoolkeuze voor een kind aan de orde was.

Als de ouders uit elkaar gaan en de ene ouder gaat elders wonen, dan is die ouder vaak vragende partij om het kind in een andere school in te schrijven wanneer het kind vaak bij hem of haar verblijft. Elke ouder kan dan gegronde redenen hebben om voorstander te zijn van ofwel het behoud van de schoolkeuze, ofwel het opteren voor de inschrijving in een nieuwe school. Continuïteit versus nieuwe omstandigheden.

Dan kun je als bemiddelaar met de partijen aan de slag gaan om lijstjes op te maken met de voor- en nadelen van de ene of de andere optie, het aantal af te leggen kilometers en rijtijden, de opvangmogelijkheden en zo meer.

Maar de kern blijft dan dat de keuze moet worden gemaakt voor ofwel het ene, ofwel het andere.

Laat een conflict niet escaleren

Een gouden raad die ik vaak meegeef is om conflicten niet te doen escaleren wanneer je voelt dat het ergens vast zit. Blijf niet doorgaan op je standpunt en blijf niet verder gaan met het aanbrengen van steeds weer die zelfde argumenten voor of tegen.

Als de ene ouder voor een bepaalde beslissing is en de andere tegen, dan is het in sommige situaties nu eenmaal niet mogelijk om een tussenweg te vinden.

Verder discussiëren zal er dan vaak voor zorgen dat elk verder zijn loopgraaf verdiept.

In zo’n geval is het beter om de onderhandelingen stil te legen en de zaak uit handen te geven aan een rechter.

Dit kan bij een discussie over één welbepaald punt, bijvoorbeeld de schoolkeuze, maar even goed wanneer er een akkoord bestaat over een aantal punten behalve over één cruciaal item waar je als ouders of ex-partners niet uit raakt, bijvoorbeeld de verblijfsregeling.

Het is mogelijk om dat ene item aan de rechter voor te leggen.

Laat de rechter beslissen

De rechter is verplicht om recht te spreken. Als partijen de rechter vragen om op een bepaald punt de knoop door te hakken, dan zal dit gebeuren. De rechter zal zich dan niet mengen in de overige aspecten van de zaak, tenzij uiteraard één van de partijen dit zou aanbrengen.

Vaak is het beter verteerbaar wanneer een extern persoon zoals de rechter de uiteindelijke beslissing heeft genomen dan wanneer de ene of de andere partij op dat ene cruciale punt moet inbinden. De rechter heeft dan beslist. Punt.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be