Waarom bemiddelen? Ik zet de 10 voornaamste voordelen van bemiddelen versus procederen voor je op een rij.

1. Bemiddeling is vaak minder tijdrovend dan een procedure

Procedures duren maanden en soms jaren. Men is afhankelijk van de vaak overbelaste agenda van de rechtbank. Bij bemiddeling bepalen de partijen zelf de snelheid en de frequentie waarmee zij samenkomen.

2. Bemiddeling is vaak  minder kostelijk dan een gerechtsprocedure

Bij bemiddeling delen de partijen samen de kosten van de bemiddelaar en de kosten van de rechtbank bij de homologatie van hun akkoord. Het staat hun hierbij vrij om daarnaast ook nog een eigen raadsman te hebben, die zij dan wel elk zelf dienen te betalen. De eerlijkheid gebiedt wel om aan te stippen dat een gerechtelijke bemiddeling die pas start nadat één van de partijen een procedure is gestart, bijkomende kosten teweeg brengt bovenop de kosten die reeds gemaakt zijn.

3. Bemiddeling is minder belastend

Bij een procedure voor de rechtbank wordt, vooral in familiezaken, vaak ‘de vuile was buiten gehangen’ en worden de gebeurtenissen door de andere partij en diens advocaat veelal ‘aangedikt’ om de rechter te overtuigen. Dat is niet aangenaam en doorgaans kwetsend voor de andere partij. Dit brengt vaak nieuwe, onherstelbare kwetsuren teweeg.

4. Bij bemiddeling wordt de oplossing wordt meer gedragen door de partijen zelf

De partijen zoeken bij bemiddeling zelf naar een oplossing voor hun conflict. Deze oplossing wordt hen dus niet ‘van bovenaf’ opgelegd door een rechter die hun concrete situatie slechts summier kent en vaak niet de tijd heeft om alles te ontrafelen.

5. Bij bemiddeling wordt de communicatie tussen partijen wordt vaak hersteld

Wanneer men in een ernstige relatiecrisis verwikkeld zit, is geweldloos communiceren vaak zeer moeilijk. Een bemiddelaar helpt de partijen praten en onderhandelen. Hij zorgt ervoor dat het (machts)evenwicht tussen de partijen gevrijwaard wordt en zal er op toezien dat elke partij rustig zijn verhaal kan doen en zijn of haar bekommernissen kan uiteen zetten. Nadat een partij op die manier het verhaal van de andere heeft aanhoort, ontstaat vaak terug ruimte om met respect voor elkanders verschillende standpunten te communiceren.

6. Bemiddeling vermijdt toekomstige conflicten

Studies wijzen uit dat partijen na een geslaagde bemiddeling veelal in staat zijn om een nieuw meningsverschil op een constructieve manier aan te pakken. Zij hebben tijdens de bemiddeling geleerd hoe dit te doen.

7. De partijen beslissen zelf over de manier hoe hun conflict wordt opgelost

De oplossing wordt niet opgelegd, maar zelf uitgeschreven. Het is puur maatwerk waarbij men in veel gevallen een volledig eigen creatieve oplossing kan uitwerken zonder dat er moet worden teruggevallen op wat de wet op dat vlak voorschrijft. Wanneer een rechter zich uitspreekt dan zal deze vaak terugvallen op standaardoplossingen.

8. Bemiddeling is vrijwillig maar niet vrijblijvend

Niemand kan worden verplicht om bemiddeling te doen. Een rechter mag een partij ook niet bestraffen omdat deze geen bemiddeling wenst. Maar wanneer men beslist om aan bemiddeling te doen, dan moet men ook bereid zijn om daar actief en oprecht aan mee te werken. Zo niet heeft de bemiddeling geen kans op slagen.

9. Bemiddeling is vertrouwelijk

Alles wat door de partijen wordt verteld in het kader van een bemiddeling of als stuk wordt voorgelegd, is en blijft vertrouwelijk. Het mag nadien niet in het kader van een procedure tegen de andere partij worden gebruikt.

10. Bemiddeling biedt ook oplossingen voor de onderliggende problemen

Veelal worden discussies gevoerd op inhoudelijk én op relationeel vlak. Bij een discussie over een Ikea kast van 39 euro gaat het vaak niet alleen over de kast zelf maar het feit dat men bijvoorbeeld niet opnieuw wil toegeven, of dat men zich miskend voelt. Ook dit kan in een bemiddeling worden besproken. De onderliggende belangen en bekommernissen van partijen staan immers vaak de oplossing van een conflict in de weg.

Disclaimer : bemiddeling biedt vele voordelen, maar is daarom niet altijd en in elke situatie de enig mogelijke oplossing voor een geschil. In sommige gevallen is het beter de zaak in handen te leggen van een rechter. Vraag vooraf professioneel advies. Het kan u veel leed en centen besparen.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be