Via de zorgvolmacht kan je op voorhand bepalen wie later in jouw plaats je goederen zal beheren als je dit zelf niet meer kan.

Het is een vorm van privaat georganiseerde beschermingsregeling. Het optreden van de vrederechter, zoals bij bewind, is niet vereist. Je beslist zelf wie jou zal bijstaan.  Daarbij kan je vrij overeenkomen of dit zal gebeuren tegen vergoeding of niet.

Wat is een zorgvolmacht?

De persoon die je aanstelt als ‘lasthebber’, zal alleen beslissingen kunnen nemen in verband met de goederen (betaling van facturen, bankverrichtingen, verhuren e.d.) en niet met de persoon (bijvoorbeeld de uitoefening van patiëntenrechten).

Met een zorgvolmacht kan je onmiddellijk iemand aanstellen om in je plaats of samen de goederen te beheren. Een geregistreerde zorgvolmacht zal er ook voor zorgen dat de bescherming in elk geval automatisch start als je zelf niet meer bekwaam bent om de eigen zaken te regelen.

Waarom?

Iemand die ‘juridisch onbekwaam’ is, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval of dementie, kan niet meer rechtsgeldig beslissen wat er met zijn vermogen gebeurt en hoe en door wie dit zal worden beheerd.

Door de opmaak van een zorgvolmacht kunnen we dus vooraf beslissen hoe ons vermogen zal worden beheerd als we nog leven maar door gezondheidsproblemen niet meer zelf kunnen beslissen.

Wanneer?

Het opmaken van een zorgvolmacht gebeurt als we nog geestelijk gezond zijn en er nog geen andere gerechtelijke beschermingsmaatregelen zijn getroffen. De regeling is niet alleen interessant voor senioren, ook jonge mensen of ouders van mensen met een beperking kunnen er belang bij hebben om dergelijke volmacht op te maken.

Hoe?

De zorgvolmacht moet schriftelijk worden opgemaakt en worden opgenomen in een centraal register.  Dit kan via de vrederechter of een notaris. De registratie zelf kost 15 euro.

De overeenkomst moet duidelijk omschrijven wat de opdracht van de zogenaamde ‘lasthebber’ is, dit is de persoon die zorg zal dragen voor het vermogen van de volmachtgever. De volmachtgever kan ook specifieke richtlijnen opnemen zoals de wens dat elk van zijn of haar kinderen bij het huwelijk een bepaalde som als schenking moet ontvangen.

Een voorbeeld van zo’n overeenkomst vind je hier.

Meer info?

Neem zeker contact op met een advocaat of notaris als je een zorgvolmacht wil opmaken. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als je schenkingen wil inbouwen) is de opmaak van een notariële akte vereist.

Het is ook aangeraden om niet zo maar een model over te nemen, maar te (laten) zorgen voor een overeenkomst op maat die beantwoordt aan de specifieke noden en wensen van de betrokken personen.

Neem contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of via videobellen) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.