In Nederland zijn ouders sinds enkele jaren verplicht om bij hun verzoek tot echtscheiding een ouderschapsplan te voegen. Dit doet hen zelf nadenken over hoe het verder moet na de scheiding met hun kinderen.

Het verdient de voorkeur om als ouder samen een goed plan op maat uit te werken en dit niet over te laten aan de notaris of advocaat via een model of aan de rechter die van bovenaf een regeling oplegt.

Hierna volgen praktische tips voor een goed ouderschapsplan.

1. Maak het praktisch

Test de haalbaarheid van de regelingen die zijn opgenomen in het plan uit. Probeer bijvoorbeeld de verblijfsregeling van de kinderen een jaar lang op de kalender aan te duiden (in dagen en uren, rekening houdend met school- en andere vakanties). Discussies ontstaan achteraf vaak als de vooropgestelde regeling vatbaar is voor interpretatie of niet klopt.

Interessant is ook om het waarom van een regeling op te nemen. Leg bijvoorbeeld uit hoe je als ouders het bedrag van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen hebt vastgelegd. Als er later verandering komt in de financiële of verblijfssituatie, kan deze nieuwe situatie hieraan worden getoetst.

2. Maak het duidelijk

Vaak beperkt men zich tot het opnemen van de bepaling dat het ouderlijk gezag verder gezamenlijk wordt uitgeoefend. Maar wat houdt dit precies in voor de ouders?

Hoe zullen zij verder informatie uitwisselen over de kinderen? Wat bij noodgevallen? Wat als de gezinssituatie verandert bij een van de ouders? Wat als één van de ouders plots niet zelf in de opvang van de kinderen kan voorzien?

Kunnen de ouders komen tot gezamenlijke afspraken over zakgeld, uitgaan, huiswerk maken, geloofsovertuiging, gebruik computer en telefoon, televisie kijken, enz… ?

Als de ouders tot een overeenstemming kunnen komen over dergelijke punten is het raadzaam om dit ook in het ouderschapsplan op te nemen.

3. Kijk door de ogen van je kind

Hou bij de opmaak van afspraken ook rekening met de dagelijkse dingen die van belang kunnen zijn voor de kinderen zoals het meegeven van de knuffel om te slapen, het verder kunnen uitoefenen van hobby’s, contacten met vriendjes of familieleden, …

Beslis niet alles boven de hoofden van de kinderen. Sta voldoende stil bij wat een echtscheiding voor je kinderen kan betekenen en tracht je in te leven in hun leefwereld. Afhankelijk van de leeftijd en de volwassenheid van de kinderen, kan men hen ook raadplegen over de inhoud van het ouderschapsplan. Het is niet aan de kinderen om zelf te beslissen maar het is wel belangrijk dat zij het gevoel krijgen dat ze het verschil maken, dat het er toe doet wat zij vinden.

4. Evalueer

Een goed ouderschapsplan is een plan dat groeit. Het is een illusie om onmiddellijk na de echtscheiding een statische regeling op te maken die dezelfde blijft totdat de kinderen volwassen zijn.

De kinderen groeien op en hebben andere noden en wensen afhankelijk van hun leeftijd. Niet alleen de kinderen veranderen maar ook hun omgeving. De overstap naar de middelbare school kan verdere verplaatsingen teweeg brengen, er kan een wijziging optreden in de gezinssituatie van één van de ouders (een verhuis, een nieuw samengesteld gezin, … ), enz.

Het is daarom aangewezen dat de ouders hun regeling op regelmatige tijdstippen beoordelen en hierover wanneer nodig opnieuw rond de tafel zitten om aanpassingen te bespreken.

5. Win professioneel advies in

Vaak neemt men onbewust een standpunt in om emotionele redenen of is dit gebaseerd op foutieve veronderstellingen. De inschrijving van de kinderen op het adres van de ene of de andere ouder kan op het eerste gezicht fiscaal voordeliger zijn voor die ouder, maar deze voordelen kunnen in bepaalde gevallen worden verdeeld onder de beide ouders. In andere gevallen kan men ze compenseren met andere financiële aspecten.

Ouders laten zich best inspireren door deskundig en betrouwbaar advies.

6. Doe beroep op een erkend bemiddelaar

Als de communicatie niet vlot (meer) verloopt, laat het dan niet uit de hand lopen. Het is beter om de gespreken in zo’n geval te onderbreken en verder te zetten onder de begeleiding van een erkend bemiddelaar. Een bemiddelaar stelt zich neutraal op een helpt de partijen ethisch onderhandelen. Hij of zij beslist niet in hun plaats.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be