Over het wat en hoe van de zorgvolmacht schreef ik eerder in de blog van 15 september 2017. Een model van zo’n zorgvolmacht vind je met deze link. Maar ik wou het er nu even over hebben dat er toch enige voorzichtigheid geboden is wanneer je een ander volmacht geeft om je geldzaken te beheren.Steeds meer mensen laten een zorgvolmacht registreren. Dat kan via de notaris of de vrederechter. De registratie van het document kost tegenwoordig 20 euro. Doe je dit niet, dan vervalt de volmacht wanneer de volmachtgever onbekwaam wordt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Wat als er niets geregeld werd?

Ook jonge mensen kunnen baat hebben bij dit instrument. Wanneer je bijvoorbeeld samen een woning aankoopt en je wil voorkomen dat je vermogen geblokkeerd wordt als je partner onbekwaam wordt door ziekte of een ongeval. Als er dan op voorhand niets geregeld werd, is de aanstelling van een bewindvoerder vaak de enige optie.

Een bewindvoerder wordt aangesteld door de vrederechter. Dit kan de partner zijn of één van de kinderen. Maar als er onenigheid is binnen de familie dan zal de rechter in de regel een advocaat aanstellen als bewindvoerder. Een bewindvoering zorgt er ook voor dat er jaarlijks verslag moet worden uitgebracht bij de vrederechter en dat er voor heel veel handelingen vooraf goedkeuring moet worden gevraagd aan de vrederechter.

Een gewone bankvolmacht is dan weer niet voldoende omdat die vervalt van zodra de persoon die volmacht geeft onbekwaam is geworden.

Het moet werkbaar blijven

Zorg er bij de opmaak van een zorgvolmacht voor dat het praktisch blijft. Als er bijvoorbeeld drie kinderen samen worden aangeduid als volmachthouder, mag het niet zo zijn dat ze alle drie samen op het postkantoor moeten verschijnen voor het afhalen van een aangetekende brief.

Als er meerdere volmachthouders zijn dan voorzien de meeste volmachten dat elk alleen kan handelen tot een bepaald bedrag. Je kunt ook voorzien dat de ene aan de andere regelmatig verslag moet uitbrengen over de voorbije financiële transacties.

De wet van 21 december 2018 breidt het toepassingsgebied van de zorgvolmacht uit. Voortaan kun je in de zorgvolmacht ook bepalen wie je medische vertegenwoordiger zal zijn en wie dus bijvoorbeeld zal beslissen over een eventuele overplaatsing naar een rusthuis.

Opgelet

Vergeet niet dat de volmachtgever zelf ook altijd kan blijven handelen. Als een ouder een zorgvolmacht geeft aan de kinderen, dan kan die ouder daarom wel nog altijd zelf het geld beheren. En dat kan problematisch worden wanneer die ouder dement wordt en niet meer weet of beseft hoe de centen worden besteed.

Belangrijk is ook dat je het volste vertrouwen hebt in de persoon of personen aan wie je volmacht geeft. Als zij handelen binnen de perken van de volmacht, dan zijn hun handelingen definitief.

Wat als het misgaat?

Als het dan toch misgaat en je wil verdere problemen vermijden, dan kun je een procedure starten bij de vrederechter. Die kan de zorgvolmacht aanpassen of aanvullen. Indien nodig kan de rechter de volmacht afschaffen en zo nodig een bewindvoerder aanstellen.

Heb je tips voor een volgende blog? Heb je vragen na het lezen van dit bericht? Laat het weten!

Neem contact op via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be/contact.

Eveline Van Hoecke – Familierecht advocaat & erkend bemiddelaar in familiale zaken
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be