Een echtscheiding brengt een hoop veranderingen met zich mee. Wanneer er kinderen zijn, kan dit ook gevolgen hebben voor de kinderbijslag.

Het kinderbijslagfonds zal automatisch op de hoogte worden gesteld wanneer een kind wordt ingeschreven op een ander adres.

Hoe de betaling dan verder gebeurt, hangt af van de concrete situatie.

Als beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen

Wanneer ouders samen wonen, dan oefenen zij samen het ouderlijk gezag uit over hun kinderen en wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de moeder. Ook bij scheiding is het gezamenlijk ouderlijk gezag de regel. We kunnen dan volgende situaties onderscheiden:

  1. Het kind is ingeschreven op het adres van de moeder : als de vader vóór de scheiding het recht op kinderbijslag opende, dan blijft dit zo, ook al woont het kind niet meer bij hem; de moeder ontvangt de kinderbijslag.
  2. Het kind is ingeschreven op het adres van de vader : de moeder ontvangt nog steeds de kinderbijslag, maar de vader kan vragen om de kinderbijslag te ontvangen als het kind op zijn adres is ingeschreven, tenzij er een vonnis is waarbij de kinderbijslag wordt toegekend aan de moeder. De vader moet dit in voorkomend geval aanvragen per brief en zal de kinderbijslag ontvangen vanaf de eerste daarop volgende maand.

Als één van de ouders het exclusief ouderlijk gezag uitoefent

In dat geval zal de kinderbijslag worden uitbetaald aan de ouder bij wie het kind woont.

Wat als het kind meerderjarig wordt en nog recht heeft op de kinderbijslag?

In dat geval wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind woont. Indien het kind om beurten en even lang bij elk van de ouders woont, dan kunnen zij samen een verklaring invullen waarbij de kinderbijslag verder aan de moeder wordt betaald (zoals tijdens de minderjarigheid).

Goed om weten

Als alleenstaande ouder heeft men recht op een verhoogde kinderbijslag.

Op verzoek van beide ouders samen kan de kinderbijslag ook worden uitbetaald op een gemeenschappelijke rekening (een kindrekening) waartoe zij beide toegang hebben.

Breng in elk geval het fonds onmiddellijk op de hoogte van uw nieuwe gezinstoestand en/of van de regeling uitgewerkt in een echtscheidingsovereenkomst of een vonnis van de rechtbank.

Heeft u vragen?

Contacteer ons hier.

Bron : kids partena