Ik had het een tweetal weken geleden in mijn blog over de nieuwe regels in verband met de buitengewone kosten voor kinderen. Met dezelfde wet van 21 december 2018 werd ook een nieuwe verplichting ingevoerd voor ouders die een overeenkomst opmaken over de onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.

Overeenkomsten over onderhoudsbijdragen voor de kinderen

Voortaan moet elke echtscheidingsovereenkomst of elk akkoord inzake onderhoudsbijdragen voor kinderen een uitleg bevatten over hoe men aan een bepaald bedrag voor die bijdrage gekomen is.

Deze verplichting bestaat al voor rechters die in hun vonnis over onderhoudsbijdragen moeten uitleggen waarop ze zich baseren om een welbepaald bedrag op te leggen dat door de ene ouder aan de andere moet worden betaald.

Waarom?

Dat ouders dit nu ook zelf moeten doen, vindt zijn oorzaak in het feit dat later opnieuw discussie kan worden gevoerd over de onderhoudsbijdrage. Indien dit conflict dan aan een rechter wordt voorgelegd, dan moet deze weten welke criteria aan de basis hebben gelegen bij de bepaling van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

Wanneer bijvoorbeeld de bijdrage die moet worden betaald door de ene ouder wat lager ligt dan normaal omdat de andere ouder nog een tijd lang kosteloos mag blijven wonen in de gezinswoning, dan is het belangrijk om dit te vermelden. Bijvoorbeeld als de rechter moet beslissen op een ogenblik dat deze bewoning reeds ten einde is.

Wat vermelden we?

De wet maakt een opsomming :

– de aard en het bedrag van de middelen van elk van de ouders;
– de gewone kosten waaruit het budget voor de kinderen is samengesteld, alsook de wijze van begroting;
– de aard van de buitengewone kosten en de bijdrage van elk van de ouders daarin;
– de verblijfsregeling;
– de verdeling van de kinderbijslag en het fiscaal voordeel;
– eventuele bijzondere omstandigheden.

Het is echter niet nodig om het bedrag van de onderhoudsbijdrage uit te leggen aan de hand van al deze criteria. Een deel daarvan volstaat.

Gezond verstand

Indien een doorslaggevende parameter aanwezig is bij de bepaling van het bedrag, is het inderdaad beter om daarvan melding te maken. In het voorbeeld dat ik daarnet aanhaalde is het van belang te weten dat voor de regelingen over de kinderen bij gewijzigde omstandigheden in de regel nadien aan de rechter een wijziging kan worden gevraagd. Wat de scheidende ouders hebben vastgelegd over hun vermogen ligt daarentegen zonder meer vast. Dit kan dus niet meer worden gewijzigd.

De wet voorziet geen sanctie wanneer de verplichting om de onderhoudsbijdrage te motiveren niet wordt nageleefd. Het zal wel zo zijn dat de rechter nadien op basis daarvan zal kunnen weigeren om het akkoord van de ouders te bekrachtigen.

Maar ook hier primeert de rede en het gezond verstand. Ook rechters leven de verplichting tot motivering op basis van de hierboven opgesomde criteria in de praktijk niet tot in de puntjes na.

Belangrijk is dat je als ouder vooraf goed nadenkt over de regeling die je samen op papier zet. Dat voorkomt latere discussies en leed. Laat je informeren of, nog beter, begeleiden door een bemiddelaar.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be