Bij een gerechtelijke procedure verwijzen familierechters meer dan vroeger naar een ouderschapsbemiddelaar. Het is dan de taak van de bemiddelaar om de ouders te helpen om hun strijd om te buigen in samenwerking.

Is gerechtelijke bemiddeling vrijwillig?

Als ouders apart gaan wonen kunnen ze voor de verdere organisatie van hun ouderschap beroep doen op een bemiddelaar. Ook wanneer er reeds een procedure werd gestart voor de familierechter is bemiddeling nog mogelijk. We spreken dan van gerechtelijke bemiddeling.

Daarover eerst dit. Het is het volste recht van ouders om hun conflict, of een deel daarvan, voor te leggen aan de rechter en daarover een beslissing te vragen. Een rechter mag niet weigeren om recht te spreken. Je bent ook geen slechte ouder als je beslist om de (zwaarste) knopen niet zelf door te hakken. Het kan ook meer comfortabel zijn om voor een heikel punt achteraf te kunnen zeggen dat de rechter dit nu eenmaal heeft beslist en jij daar zelf niet voor hebt gekozen.

Zo had ik een zaak waarbij een ouder die de kinderen niet veel zag wel wou bemiddelen over de verblijfsregeling maar niet zelf wou beslissen hoeveel onderhoudsbijdrage die voor de kinderen moest worden betaald.

Het is niet omdat in de bemiddelingswet staat dat bemiddeling altijd vrijwillig is, dat dit door partijen op de rechtbank ook altijd als vrijwillig wordt ervaren. Als de rechter aan je vraagt of je akkoord bent met bemiddeling, dan is het goed mogelijk dat je ja zegt om die rechter niet te schofferen..

Bemiddeling wordt soms ook gebruikt als vertragingstactiek. Ook als de bemiddelaar merkt dat er geen engagement is om te onderhandelen dient de bemiddeling te worden stopgezet.

Je hebt elkaar nodig

Om een overeenkomst te bereiken heb je de ander nu eenmaal nodig. Liefde is een werkwoord, maar scheiden is dat ook. Zeker als er kinderen zijn. Gewoon opvoeden is al geen gemakkelijke opdracht. Dat wordt er na een scheiding niet makkelijker op. Je zal je samen moeten buigen over een goed plan.

Juridische procedures zorgen voor stress en doen de relaties eerder verslechteren. Hoe meer er al in een procedure en advocaten is geïnvesteerd, hoe meer volhardend partijen vaak worden. Omdat akkoord gaan met het standpunt van de ander dan als gezichtsverlies aanvoelt.

De bemiddelaar probeert de ouders terug wat te ontdooien. Ondertussen ligt de procedure bij de rechtbank stil en dat geeft de partijen wat meer ademruimte. In de praktijk gebeurt het niet vaak dat de advocaten de sessies bij de bemiddelaar bijwonen. Maar dat kan wel als daarover een akkoord bestaat.

De bemiddelaar blijft neutraal en werkt voor elke partij even hard. Hij of zij is geen soort tweede rechter die gaat oordelen over wie gelijk heeft en wie niet, noch over wat goed is of niet. Een bemiddelaar kan wel juridische of andere informatie verschaffen. De essentie van diens taak is het helpen van de partijen om met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en te onderhandelen.

De wet is maar een leidraad bij de opmaak van een ouderschapsplan of echtscheidingsovereenkomst. In zeer veel dingen staat het de ouders vrij om een regeling te maken op hun eigen maat die hen in hun specifieke situatie het best past. Als de rechter moet oordelen dan wordt er veelal gebruik gemaakt van standaard modellen en verblijfsregelingen en heb je dit niet zelf in de hand.

Heb je tips voor een volgende blog? Heb je vragen na het lezen van dit bericht? Laat het weten!

Neem contact op via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be/contact.

Eveline Van Hoecke – Familierecht advocaat & erkend bemiddelaar in familiale zaken
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be