We hadden het eerder al over de voordelen van bemiddeling. Maar wat kost zo’n bemiddeling nu precies?
Het goede nieuws is dat dit, zeker wanneer je van bij de aanvang van het conflict start met bemiddeling, goedkoper is dan het voeren van een traditionele procedure.

Bemiddeling is vaak  minder kostelijk dan een gerechtsprocedure

Bij bemiddeling delen de partijen samen de kosten van de bemiddelaar en de kosten van de rechtbank bij de homologatie van hun akkoord. Het staat hun hierbij vrij om daarnaast ook nog een eigen raadsman te hebben, die zij dan wel elk zelf dienen te betalen. De eerlijkheid gebiedt wel om aan te stippen dat een gerechtelijke bemiddeling die pas start nadat één van de partijen een procedure is gestart, bijkomende kosten teweeg brengt bovenop de kosten die reeds gemaakt zijn.

Ereloon van de bemiddelaar

Voor bemiddelingen wordt een ereloon aangerekend van 150 euro per uur. Op dit tarief dient, anders dan normaal het geval is voor het ereloon van advocaten, geen B.T.W. te worden gerekend.

Soms zijn er ook administratieve kosten en/of verplaatsingskosten die moeten worden vergoed. Ook dit wordt vooraf grondig besproken.

Wanneer men er rekening mee houdt dat een bemiddeling gemiddeld drie à vier sessies duurt, dan komt men op een totaalprijs tussen de 450 en 600 euro. Als er twee bemiddelingspartijen zijn kunnen zij deze kost dus delen door twee of zo’n 225 tot 300 euro.

Deze bedragen zijn aanmerkelijk lager dan wat er moet worden betaald bij het voeren van een procedure,  waar niet alleen elke partij de kosten van zijn eigen advocaat draagt maar er ook gerechtskosten zijn (rolrecht en in sommige gevallen ook de kost van een gerechtsdeurwaarder (ca. 350 euro)).

Rechtsbijstandsverzekering en fiscaal voordeel

Nog beter is het wanneer het ereloon en de kosten van de bemiddelaar gedragen worden door een verzekeraar. Omdat de overheid enerzijds het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering bij de burger wil stimuleren en anderzijds de bemiddeling wil promoten, wordt momenteel gewerkt aan nieuwe wetgeving waarbij 30% de premie van zo’n verzekering in mindering komt van de te betalen personenbelasting. De franchise van de verzekering  (het deel waarvoor de verzekering niet tussenkomt) zal ook lager liggen wanneer een geschil wordt opgelost door middel van bemiddeling.

Meer nieuws hierover in de komende maanden.

 

Disclaimer : bemiddeling biedt vele voordelen, maar is daarom niet altijd en in elke situatie de enig mogelijke oplossing voor een geschil. In sommige gevallen is het beter de zaak in handen te leggen van een rechter. Vraag vooraf professioneel advies. Het kan u veel leed en centen besparen.

 

Wenst u meer info of een verkennend gesprek? Neem dan contact op voor een afspraak.