Child Focus behandelde in 2017 tien procent méér dossiers van kinderontvoering door één van de ouders. Opmerkelijk is dat het meestal de moeders  zijn die hun kind(eren) ontvoeren.

Het gros van de kinderontvoeringen vanuit ons land betreffen een vertrek naar Frankrijk of omliggende landen. Maar ook ontvoeringen naar niet EU-landen nemen toe. En die zijn uiteraard nog moeilijker.

Ruime meerderheid

Het wetsvoorstel werd afgelopen woensdag met een ruime meerderheid van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken goedgekeurd. Daarmee wil ons land de strijd aanbinden tegen parentale ontvoeringen.

Als het voorstel wet wordt, kan de familierechter reisbeperkingen opleggen bij een ernstige vrees voor een niet toegelaten vertrek van minderjarige kinderen naar het buitenland.

Familierechter beslist

De familierechtbank zal in dat geval reisbeperkingen kunnen opleggen aan een minderjarig kind wanneer er gegronde vrees bestaat dat die zonder toestemming van de beide ouders op reis gaat. Zo kan de rechter een verbod opleggen voor de afgifte van reisdocumenten, paspoorten en kids-ID’s. Voor kinderen boven de twaalf jaar, die al een identiteitskaart hebben, kan de rechter de geldigheid ervan beperken tot het Belgisch grondgebied.

Kort na de rechterlijke beslissing gaat er dan een verwittiging naar zowel de FOD Binnenlandse Zaken als de FOD Buitenlandse Zaken. De documenten worden dan niet afgeleverd of ze worden geblokkeerd. Het kind staat dan ook meteen geseind. Door deze koppeling raakt men onmogelijk nog door grenscontroles in België of het buitenland. Die aanpassingen zijn hele stap vooruit om ouders te ontmoedigen en om ze zo nodig tegen te houden.

Beter voorkomen dan genezen

Uiteraard valt het aan te raden dat ouders die niet meer samenleven vooraf afspraken maken over reizen met de kinderen naar het buitenland. Ik wees er in een eerdere blog al op dat dit kan in een ouderschapsplan of de echtscheidingsakte.

Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, zet deze week een nieuw formulier op haar website dat ouders kunnen gebruiken om elkaar de toestemming te verlenen om met de kinderen naar het buitenland te reizen. Dit gebeurt in samenwerking met de FOD Justitie.

Child Focus benadrukt dat dit echter geen juridisch afdwingbaar document is. Het wil vooral de ouders sensibiliseren om samen vooraf goed na te denken over de invulling van hun ouderschap en de manier waarop zij daar mee zullen omgaan.

Minister van Justitie Koen Geens wil op termijn naar een internationaal erkend formulier dat ook juridische waarde heeft.

 

Heb je vragen of nood aan advies? Neem contact op via deze link of www.vanhoecke-advocaat.be/contact.

Eveline Van Hoecke – Familierecht advocaat & erkend bemiddelaar in familiale zaken
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be