Historiek van de Schouwburgplaats

Het gebouw waarin ons kantoor is gehuisvest kent een rijke geschiedenis. Veel Maldegemnaars herinneren zich nog het snoepwinkeltje naast de Schouwburg, of later de winkel in kinderkledij ‘Tik Tak’.

De geschiedenis van de Schouwburgplaats begint met de verkoop van de ‘afspanning’ Sinte-Barbara in 1927. Door politiek gekrakeel tussen burgemeester Cuelenaere en de familie De Lille komt er geen evolutie in de ontwikkeling van Sinte Barbara of de latere Schouwburgplaats. Na veel discussie wordt uiteindelijk in 1934 beslist om Sint-Barbara opnieuw te verkopen voor een opsplitsing in 12 percelen.

Op 5 augustus 1935 werd de openbare verkoop gehouden in het café De Botermarkt in de marktstraat en komt het in handen van de familie De Lille. Daarop zal later de schouwburg (de huidige bibliotheek) worden gebouwd.

De gemeente Maldegem koopt in 1985 de schouwburg van de familie De Lille, om deze te bestemmen als bibliotheek.

In de periode van toen tot 2002 deed het pand dienst als kruidenierswinkel van Leonie Van den Driessche, later door Martha en Bertha Bruneel. Nog later werd het (snoep)winkeltje uitgebaat door Van Hoecke Arthur-Vandecasteele Annie. Als laatste was er de kledingzaak Tik-Tak van de familie Van Waeyenberghe–Van de Velde gevestigd.

Het gebouw op de Schouwburgplaats 1 heb ik tenslotte aangekocht in 2002 om er mijn advocatenkantoor in onder te brengen.

In 2014 kreeg het pand een grondige opfrisbeurt en liet ik het interieur volledig herinrichten. Een meer gedetailleerde geschiedenis en nog meer foto’s vind je hier. Een tijdlijn met oude (familie) foto’s vind je hier.


hier