Ons kantoor

Home»Over ons»Ons kantoor
Ons kantoor 2017-08-22T10:24:54+00:00

Historiek van de Schouwburgplaats

Het gebouw waarin ons kantoor is gehuisvest kent een rijke geschiedenis. Veel Maldegemnaars herinneren zich nog het snoepwinkeltje naast de Schouwburg, of later de winkel in kinderkledij ‘Tik Tak’.

De geschiedenis van de Schouwburgplaats begint met de verkoop van de ‘afspanning’ Sinte-Barbara in 1927. Door politiek gekrakeel tussen burgemeester Cuelenaere en de familie De Lille komt er geen evolutie in de ontwikkeling van Sinte Barbara of de latere Schouwburgplaats. Na veel discussie wordt uiteindelijk in 1934 beslist om Sint-Barbara opnieuw te verkopen voor een opsplitsing in 12 percelen.

Op 5 augustus 1935 werd de openbare verkoop gehouden in het café De Botermarkt in de marktstraat en komt het in handen van de familie De Lille. Daarop zal later de schouwburg (de huidige bibliotheek) worden gebouwd.

De gemeente Maldegem koopt in 1985 de schouwburg van de familie De Lille, om deze te bestemmen als bibliotheek.

In de periode van toen tot 2002 heeft ons pand dienst gedaan als kruidenierswinkel van Leonie Van den Driessche, later door Martha en Bertha Bruneel en nog later door Van Hoecke Arthur-Vandecasteele Annie en tenslotte als kledingzaak Tik-Tak van de familie Van Waeyenberghe–Van de Velde.

Het gebouw op de Schouwburgplaats 1 hebben we tenslotte aangekocht om er ons advocatenkantoor in onder te brengen in 2002.

In 2014 kreeg het pand een grondige opfrisbeurt en hebben we het interieur volledig heringericht. Een meer gedetailleerde geschiedenis en nog meer foto’s vindt u hier.