Hoe gaan we te werk?

Home»Over ons»Hoe gaan we te werk?
Hoe gaan we te werk? 2019-06-02T14:48:29+00:00

Een eerste gesprek

De aanpak van uw juridisch probleem start met een rustig gesprek op ons kantoor. Bij een kop koffie krijgt u de tijd om uw verhaal uit de doeken te doen. Misschien wil u wel gewoon een vraag stellen om te weten wat uw rechten en plichten zijn in een bepaalde situatie.

Het is van belang te beseffen dat dit gesprek u verder tot niets verplicht. Het stelt mij in staat om u een eerste raad te geven. Op basis daarvan beslist u of er een juridische procedure wordt opgestart, dan wel of wij via bemiddeling of het voeren van onderhandelingen tot een oplossing van het geschil proberen te komen. Het onderscheid tussen deze mogelijkheden wordt u uitgebreid toegelicht. Zo nemen wij samen de voor u best passende beslissing.

De kostprijs voor een eerste consultatie (1u) bedraagt 75 euro. Elektronische betaling is mogelijk.

Persoonlijk contact en overleg

Er wordt geen enkele stap in uw dossier gezet zonder u daarvan in te lichten. Van elke relevante brief of document ontvangt u vooraf via mail een ontwerp. U ontvangt ook een kopij van alle relevante brieven of stukken die wij in uw dossier ontvangen. Ook al kunnen juridische procedures soms lang aanslepen, het kan niet dat u in het ongewisse blijft over de stand van zaken.

Juridische procedures zijn geen exacte wetenschap. Daarom evalueren we elke fase in de procedure. We bekijken samen of de verdere stappen die we eventueel zullen nemen u voldoende gaan opleveren om zo de verdere strategie te bepalen.

Om goed voorbereid en op elkaar afgestemd te zijn, is persoonlijk contact essentieel. Dit contact gebeurt door het maken van een afspraak op kantoor. Afspraken zijn mogelijk op woensdagnamiddag, woensdagavond of zaterdagvoormiddag. U kunt een afspraak maken via e-mail of telefonisch.

Voor praktische zaken gebeurt de communicatie via mail. Hebt u nood aan een persoonlijk gesprek? Aarzel dan niet om contact op te nemen voor een afspraak.

Hoe communiceren we met u?

Om mij toe te laten met volle aandacht te werken in uw dossier, hanteren wij een strenge ‘telefoonpolitiek’. Als u een medewerkster aan de lijn krijgt, zal zij u niet doorschakelen maar uw boodschap noteren indien het een praktische vraag of administratieve mededeling betreft. In het andere geval zal u worden gevraagd om uw communicatie op mail te zetten. Voor een persoonlijk gesprek maken wij altijd een afspraak. Indien u belt en onze berichtendienst hoort, dan werken wij met ‘gesloten deuren’ en kunt u een bericht inspreken.

Transparante rekeningen

Het eerste advies kost 75 euro (1u). Elektronische betaling is mogelijk.

Indien verdere prestaties worden verricht, zal een dossier worden aangelegd en ontvangt u een provisienota waarvan het bedrag afhankelijk is van wat er dient te gebeuren.

Wanneer de provisie is opgebruikt, ontvangt u een gedetailleerde afrekening met vermelding van alle gemaakte kosten en geleverde prestaties. U betaalt dan het saldo van deze factuur samen met de volgende provisienota die u hierbij zal ontvangen. Eens de volgende provisienota is opgebruikt, ontvangt u opnieuw een gedetailleerde afrekening en zo verder.

Er worden alleen prestaties verricht indien er voldoende provisie is. Zorg er dus voor dat u tijdig alle nota’s betaalt. Zo niet zijn wij verplicht om de tussenkomsten in uw dossier op te schorten of definitief te beëindigen.

Belangrijke opmerking: het is onmogelijk om vóór de aanvang van een procedure of de regeling van een geschil een exacte opgave te doen van alle kosten die zullen moeten worden gemaakt en de tijdsduur die hieraan zal worden besteed. Bijgevolg werken we niet met vaste globale tarieven, maar steeds op basis van eenheidstarieven per effectief verrichte prestatie of gemaakte kost (per gewerkt uur, per brief, telefoon, fax, kilometer, aantal kopies, enz.). Meer info over onze werkwijze en tarieven vindt u hier.

Het kantoor behandelt geen zaken op pro deo basis. Wil je weten of  en hoe je in aanmerking komt voor een advocaat pro deo? Raadpleeg de chatbox Victor via www.advocaat.be.

Uw mening telt!

Wij stellen uw mening zeer op prijs. Deze kan ons toelaten om de manier van werken van het kantoor nog te verbeteren en bij de sturen waar nodig. Laat het ons weten via dit formulier.