Tijdens de eerste consultatie krijg je uitleg over onze manier van factureren.

Duidelijke afrekeningen

Een eerste advies ter gelegenheid van een consultatie kost 125 euro incl. B.T.W. (1u).

Indien verdere prestaties worden verricht, zal een dossier worden aangelegd en ontvang je een provisienota waarvan het bedrag afhankelijk is van wat er dient te gebeuren.

Wanneer de provisie is opgebruikt, ontvang je een volgende provisienota. Het is altijd mogelijk om een detail op te vragen van alle gemaakte kosten en geleverde prestaties. Een mailtje daartoe volstaat. In elk geval ontvang je op het einde van de zaak een gedetailleerd overzicht. Door de aanrekening van de provisies zal de eindfactuur in de lijn liggen van het bedrag van een provisie. Indien er in hoofde van de klant een tegoed bestaat, dan wordt dit uiteraard terug gestort.

Er worden alleen prestaties verricht indien er voldoende provisie is. Zorg er dus voor dat je tijdig elke nota betaalt. Zo niet zijn wij verplicht om de tussenkomsten op te schorten of definitief te beëindigen.

Eenheidstarieven

Als je beroep doet op mijn diensten als bemiddelaar kan de opmaak van het akkoord en de bekrachtiging ervan door de rechtbank in de meeste gevallen geregeld worden voor de vaste prijs van 1.500,00 euro .

In andere gevallen wordt gewerkt op basis van eenheidstarieven per effectief verrichte prestatie of gemaakte kost (per brief, telefoon, fax, kilometer, aantal kopies, enz.).

Door het aanrekenen van de provisies weet je wel dat je de erelonen en de kosten tot op dat moment vereffend hebt. Wij houden dat voor je in de gaten.

Het kantoor behandelt geen zaken op pro deo basis. Wil je weten of  en hoe je in aanmerking komt voor een advocaat pro deo? Raadpleeg de chatbox Victor via www.advocaat.be.

Vaste tijdsvergoeding

Voor het leveren van juridisch werkt (opzoekingen, opmaak van een advies, een verzoekschrift of een conclusie), voor de tijd besteed aan  verplaatsingen en het voeren van een pleidooi of onderhandelingen wordt een vaste vergoeding per uur aangerekend.

Het basis uurloon tarief bedraagt €135/uur inclusief B.T.W. (21%).

Voor bemiddeling wordt per sessie (1u) een vergoeding van 150,00 euro aangerekend. Indien partijen vervolgens wensen dat een echtscheidingsovereenkomst of een overeenkomst over de kinderen wordt opgemaakt, dan wordt daarvoor in de regel een vaste prijs van 1.500,00 euro aangerekend.

Tarieven per type prestatie

In de gevallen waarbij kan worden gewerkt met gestandaardiseerde brieven en documenten (bijvoorbeeld bij de invordering van facturen), beperkt de kostprijs voor deze verrichtingen zich tot de bestaande tarieven per type prestatie (dus per brief, per kopie, enz). Er wordt dan geen extra ereloon aangerekend voor de bestede tijdsduur. Een overzicht van deze tarieven vind je in onze samenwerkingsvoorwaarden.

Regelmatige tussen afrekeningen

Je ontvangt op regelmatige basis een provisienota zodat de betalingen gespreid verlopen en je de geruststelling hebt dat de kostprijs van je dossier niet te hoog oploopt.

Algemene werkvoorwaarden – GDPR en andere wettelijke bepalingen

De algemene samenwerkingsafspraken van het kantoor vind je hier. In dit document vind je ook verdere informatie in verband met de tarieven voor de kosten die worden aangerekend en de manier waarop er wordt gerekend. Je vindt er ook een aantal voorbeelden van welke prijs je mag verwachten voor een welbepaalde procedure of prestatie. Deze afspraken werden ook aangevuld in het kader van de GDPR wetgeving en andere toepasselijke wettelijke bepalingen. De privacyverklaring vind je hier.