Tarieven – GDPR – Wettelijke bepalingen

Home»Over ons»Tarieven – GDPR – Wettelijke bepalingen
Tarieven – GDPR – Wettelijke bepalingen 2019-04-17T08:52:23+00:00

Tijdens de eerste consultatie krijgt u uitleg over onze manier van factureren.

Duidelijke afrekeningen

Een eerste advies ter gelegenheid van een consultatie kost 75,00 euro incl. B.T.W. (1u). Elektronische betaling is mogelijk.

Indien verdere prestaties worden verricht, zal een dossier worden aangelegd en ontvangt u een provisienota waarvan het bedrag afhankelijk is van wat er dient te gebeuren.

Wanneer de provisie is opgebruikt, ontvangt u een volgende provisienota. Het is altijd mogelijk om een detail op te vragen van alle gemaakte kosten en geleverde prestaties. Een mailtje daartoe volstaat. In elk geval ontvangt u op het einde van uw dossier een gedetailleerd overzicht. Door de aanrekening van de provisies zal de eindfactuur in de lijn liggen van het bedrag van een provisie. Indien er in hoofde van de klant een tegoed bestaat, dan wordt dit uiteraard terug gestort.

Er worden alleen prestaties verricht indien er voldoende provisie is. Zorg er dus voor dat u tijdig elke nota betaalt. Zo niet zijn wij verplicht om de tussenkomsten in uw dossier op te schorten of definitief te beëindigen.

Eenheidstarieven

Het is onmogelijk om vóór de aanvang van een procedure of de regeling van een geschil een exacte opgave te doen van alle kosten die zullen moeten worden gemaakt en de tijdsduur die hieraan zal worden besteed.

Eerlijkheidshalve wordt daarom in de regel niet gewerkt op basis van vaste globale tarieven, maar steeds op basis van eenheidstarieven per effectief verrichte prestatie of gemaakte kost (per brief, telefoon, fax, kilometer, aantal kopies, enz.).

Door het aanrekenen van de provisies weet u wel dat u de erelonen en de kosten tot op dat moment vereffend hebt. Wij houden dat voor u in de gaten.

Het kantoor behandelt geen zaken op pro deo basis. Meer informatie over een advocaat pro deo vindt u via deze link.

Vaste tijdsvergoeding

Voor niet gestandaardiseerde verrichtingen alsook voor de tijd besteed aan de verplaatsingen van en naar en de aanwezigheid op de rechtbank wordt een vaste vergoeding per uur aangerekend.

Het basisuurloontarief bedraagt €125/uur inclusief B.T.W. (21%).

Voor bemiddeling wordt per sessie (1u) een vergoeding van 150,00 euro aangerekend. Indien partijen vervolgens wensen dat een echtscheidingsovereenkomst of een overeenkomst over de kinderen wordt opgemaakt, dan wordt daarvoor in de regel 1.500,00 euro aangerekend.

Tarieven per type prestatie

In de gevallen waarbij kan worden gewerkt met gestandaardiseerde brieven en documenten (bijvoorbeeld bij de invordering van uw facturen), beperkt de kostprijs voor deze verrichtingen zich tot de bestaande tarieven per type prestatie (dus per brief, per kopie, enz). Er wordt dan geen extra ereloon aangerekend voor de bestede tijdsduur. Een overzicht van deze tarieven vindt u in onze samenwerkingsafspraken.

Regelmatige tussenafrekeningen

U ontvangt op regelmatige basis een provisienota zodat de betalingen gespreid verlopen en u de geruststelling hebt dat de kostprijs van uw dossier niet te hoog oploopt.

Algemene werkvoorwaarden – GDPR en andere wettelijke bepalingen

De algemene samenwerkingsafspraken van het kantoor vindt u hier. In dit document vindt u ook verdere informatie in verband met de tarieven voor de kosten die worden aangerekend en de manier waarop er wordt gerekend. U vindt er ook een aantal voorbeelden van welke prijs u mag verwachten voor een welbepaalde procedure of prestatie. Deze afspraken werden ook aangevuld in het kader van de GDPR wetgeving en andere toepasselijke wettelijke bepalingen.