Als kind van zelfstandige ouders ben ik altijd geïnspireerd geweest om problemen meteen aan te pakken en oplossingen te zoeken die misschien niet voor de hand liggen. Wie weet ben ik daarom ook advocaat geworden.

In 1996 studeerde ik met grote onderscheiding af aan de faculteit Rechten van de  Universiteit Gent. Datzelfde jaar ben ik gestart als advocaat aan de Gentse balie. Vanaf 1999 combineerde ik de advocatuur enkele jaren met een job als assistent bij de vakgroep burgerlijk recht van de Universiteit. Ik legde mij daar vooral toe op de begeleiding van studenten in het opstellen van contracten.

Aan diezelfde Universiteit volgde ik ook een opleiding als erkend bemiddelaar in familiezaken. Ik wou in mijn werk nog meer aandacht kunnen besteden aan de mens achter het probleem en zag in dat het voeren van een procedure voor de rechtbank lang niet altijd een goede zaak is.

Advocaat – bemiddelaar in Maldegem

Sinds september 2002 heb ik mijn eigen kantoor in hartje Maldegem. Naast de juridische procedures inzake personen- en familierecht, handelsrecht en de strafzaken die ik heb behandeld, werkte ik ook in dossiers in verband met geloofskwesties en de sekteproblematiek. Zo heb ik procedures gevoerd met betrekking tot de omgang met de kinderen, echtscheidingen en strafklachten die het gevolg waren van misbruik door sektaire organisaties. Ik volg ook regelmatig opleidingen en cursussen. Zo blijf ik op de hoogte van de actualiteit, nieuwe wetten en andere belangrijke onderwerpen.

Ik behandel nu enkel nog familierecht en ben vooral geïnteresseerd in de mens, in hoe een conflict ontstaat omdat daarin de sleutel zit om dit dan ook op te lossen. Daarom ben ik ook familiaal bemiddelaar en collaboratief advocaat geworden.

Contextueel en systemisch counseler

Om me nog meer onder te dompelen in de psyche van de mens, in hoe we ons verhouden tot de ander (partner, ouder, kind, …) wanneer we een conflict hebben, volgde ik een driejarige opleiding (postgraduaat) in contextuele en systemische counseling aan de Artevelde Hogeschool in Gent.

Specifiek voor mijn aanpak is dat ik de brug maak tussen het juridische en het psychologische. Aan de hand van de concrete context bespreek ik met de cliënt wat de beste aanpak zou kunnen zijn : bemiddeling, mijn optreden als advocaat of nog via andere hulpverlening.

Een gesprek met mij is altijd vrijblijvend en hoeft vooral niet te leiden naar een procedure. Ik kan je ook begeleiden wanneer het relationeel, met de kinderen of familie wat moeilijker gaat. Tal van zaken kunnen daarbij aan bod komen, zoals ‘Wie ben ik als ouder?’, ‘Hoe blijf ik in mijn kracht staan als het moeilijk loopt met mijn ex-partner?’, ‘Hoe kan ik beter communiceren?’, ‘Hoe kan ik me niet laten meeslepen in de emoties van een hoopoplopend conflict?’ enz.

Als gecertificeerd trainer voor het werken met kinderen via het Mattenspel (meer info daarover vind je hier) werk ik via de familierechtbank te Gent als vertrouwenspersoon voor het kindZo kunnen we meer te weten komen over de beleving van je kind in je echtscheiding, om zo als ouder op een gepaste en zorgzame manier te reageren. In een bemiddeling kunnen we de stem van het kind op speelse wijze betrekken bij de opmaak van een ouderschapsovereenkomst.

Tarieven en werkwijze

Meer over onze werkwijze en de tarieven vind je hier.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze tekst? Wil je bijstand in een geschil rond familierecht? Neem dan contact op voor een afspraak. Voor de prijs van 125 euro krijg je tijdens een gesprek van 1u (fysiek op kantoor of online) een eerste raad waar je eventueel zelf verder mee aan de slag kunt. Het gesprek is verder volledig vrijblijvend. In deze lijst vind je alvast een overzicht van interessante boeken die je kunt raadplegen.

zwart

Eveline Van Hoecke

Familierecht advocaat – Erkend bemiddelaar in familiale zaken – Erkend collaboratief advocaat – Counseler
Schouwburgplaats 1 – 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 – F 050 71 09 33 – BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be