Blog

Home»Blog»

Goede vrienden maken goede afspraken

2017-10-05T15:15:06+00:00 05 oktober 2017|Bewijs, Nieuws, Wetgeving|

Stel een goede vriend is in nood en vraagt je om hem tijdelijk een som geld te lenen. Je wil dit doen maar je wil wel zeker zijn dat je de som nadien effectief terug krijgt. Je zet de afspraken uiteraard best op papier. Maar wat moet je doen om een geldige overeenkomst te maken, die later indien nodig kan worden afgedwongen via de rechtbank? Er zijn verschillende mogelijkheden.

(meer…)

Het hoe, wat en waarom van de zorgvolmacht

2017-09-15T14:16:40+00:00 15 september 2017|Familierecht, Nieuws, Wetgeving|

Via de zorgvolmacht kan je op voorhand bepalen wie later in jouw plaats je goederen zal beheren als je dit zelf niet meer kan.

Het is een vorm van privaat georganiseerde beschermingsregeling. Het optreden van de vrederechter, zoals bij bewind, is niet vereist. Je beslist zelf wie jou zal bijstaan.  Daarbij kan je vrij overeenkomen of dit zal gebeuren tegen vergoeding of niet.

(meer…)

Nieuw erfrecht

2017-09-02T18:04:57+00:00 02 september 2017|Familierecht, Nieuws, Successierechten, Wetgeving|

De lang verwachte hervorming van het erfrecht is definitief goedgekeurd. Het gros van de nieuwe bepalingen zal van toepassing zijn na de zomer van 2018. Wie al schenkingen deed of een testament heeft opgesteld, heeft een jaar om te bepalen of hij onder de oude dan wel de nieuwe regels wil vallen.

(meer…)

6 tips voor een goed ouderschapsplan

2018-11-16T10:53:30+00:00 22 augustus 2017|Echtscheiding, Familierecht, Kinderen, Nieuws|

In Nederland zijn ouders sinds enkele jaren verplicht om bij hun verzoek tot echtscheiding een ouderschapsplan te voegen. Dit doet hen zelf nadenken over hoe het verder moet na de scheiding met hun kinderen.

Het verdient de voorkeur om als ouder samen een goed plan op maat uit te werken en dit niet over te laten aan de notaris of advocaat via een model of aan de rechter die van bovenaf een regeling oplegt.

Hierna volgen praktische tips voor een goed ouderschapsplan.

(meer…)